Upresise meldinger om digitale krav

Mange kilder melder nå at kravene til digitale anskaffelser bare gjelder EØS-anskaffelser. Mange hevder også at reglene om digital gjennomføring gjelder fra nyttår. Vi vil nødig henge ut noen, men dette er faktisk ikke riktig. Kravet til digital kommunikasjon er nedfelt i den nye forskriftens kapittel 22, som står i Del III. Da kan man

Les mer

Ny forskrift – et tilbakeskritt for digitalisering

Den nye forskriften som skal gjelde fra og med 2017 innebærer – slik vi ser det – et ganske stort tilbakeskritt for utbredelsen av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Norge og følgelig for digitaliseringen av offentlige anskaffelser. Det er selvsagt mulig å benytte KGV på enhver anskaffelse. Men obligatorisk? Det blir det ikke. Akkurat som i dag,

Les mer

Ny terskel for kunngjøring

OPPDATERING 25. aug: Byggenæringens Landsforening BNL, sier det er et stort tilbakeskritt for de mindre bedriftene og at det blir vanskeligere å få bukt med arbeidslivskriminalitet. OPPDATERING 24. aug: Innkjøpskontoret mener terskelhevingen er et tilbakeskritt for digitalisering OPPDATERING 23. aug: KS syns det er greit. Bedriftsforbundet er sterkt uenige i det. Det er steile fronter.

Les mer

Gode gamle paragraf fem

Det enkle er ofte det beste, sier en kjent reklame. Samtidig finnes det et dekkende (om enn noe dramatisk) uttrykk for situasjoner der det enkle blir litt for enkelt: å kaste babyen ut med badevannet. Dagens §5 i anskaffelsesloven ser slik ut: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i

Les mer