Nå forsvinner EUs ESPD-tjeneste

18. april stenges EUs ESPD-tjeneste. Fra denne datoen er vi prisgitt KGV-leverandørene for at leverandører og underleverandører skal kunne levere ESPD-skjema. Du har muligens registrert at vi ikke er overvettes begeistret for ESPD-skjemaet. Vi synes det er tungvint, dårlig implementert og …ja, unødvendig, rett og slett. Vi bruker det selvsagt…

Forholdsmessighet

Heldigvis åpner anskaffelsesregelverket for at det skal være lov å skyte spurver med noe annet enn kanoner. Det skulle bare mangle. Eller? Dette går frem av lovens §4, som ser slik ut: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det er altså…

Vurdering av evaluering

Helt siden tidenes morgen har vi vurdert tilbud opp mot hverandre i håp om å ende opp med det beste. Hvis du kan kjøpe to helt like skrutrekkere for henholdsvis 10 og 12 kroner, gir det seg selv: den rimeligste er totalt sett den beste. Men hva gjør du når…

Terskeltrøbbel – om elefantene i rommet

Etter at Departementet gikk dørstokkmila og hevet terskelen for kunngjøring av anskaffelser, gikk det ikke lang tid før noen ville ha den ned igjen. I lang tid hadde Norge en kunngjøringsterskel på en halv million. Så, plutselig og litt ut av det blå, hever Departementet grensen til 1.1 millioner. Ikke…

Om spurver og leddbusser

Vanligvis er det ganske fornuftige forskjeller på liten, medium og stor. Men definitivt ikke når det kommer forskjellene på Del I, II og III anskaffelsesforskriften. Du trenger et bilde for å forstå dette: Tenk deg at du går inn i en bilbutikk og ber om en bil med plass til…

Hva skal vi med ESPD?

Vi synes det er på tide å stille spørsmålet om hva vi egentlig skal med det europeiske egenerklæringsskjemaet – ESPD, som det heter. ESPD-skjemaet ble obligatorisk på alle EØS-anskaffelser fra 1. januar 2017. Det er også frivillig for anskaffelser under terskelen, men vi skulle like å se den som frivillig…

Om frister og sommerferier

Østlandet har opplevd tidenes forsmak på sommeren, og det er fremdeles tre uker igjen til juli. Mange ønsker seg sikkert en skikkelig kalddusj akkurat nå, og det kan vi jo gi deg – i form av en realistisk vurdering av hva du egentlig har tid å anskaffe før sommerferien setter…

Ikke direkte nok for Departementet

OPPDATERING 19. juni: KGV-leverandørene i Norge har nå på plass løsninger for å gi “direkte” tilgang til konkurransegrunnlaget, men du må huske på å bruke dem. De slår seg ikke på av seg selv. Spør leverandøren din slik at du ikke bryter med Departementets nytolkning av regelverket! OPPDATERING 29. mai:…

To trinn til besvær

Du husker kanskje at de nye anskaffelsesreglene skulle gjøre det så mye enklere å forhandle i EØS-konkurranser? Men hvor enkelt er det egentlig? Det er for så vidt riktig at adgangen til å forhandle har blitt noe bedre. Men har du satt deg inn i prosedyren du må følge? Ikke?…

Voila: nye terskelverdier!

Som lyn fra klar himmel har norske offentlige oppdragsgivere fått litt ekstra handlingsrom i dag. Departementet har gått gjennom terskelverdiene og oppjustert. Du finner alle endringene her, men de viktigste er nok disse tre: Nasjonal terskelverdi, opp fra 1,1 til 1,3 millioner EØS-terskelverdi, opp fra 1,75 til 2 millioner EØS-terskelverdi…