Kan vi bruke opp rammeavtaler?

En nyere avgjørelse fra EU-domstolen (C-216/17) hevder at en rammeavtale kan brukes opp. Hva innebærer det? Vi har vel et ganske godt grep om hva en rammeavtale er for noe. Det er en avtale om at noe (eller noen) skal kjøpes fra ett eller flere firmaer i en bestemt periode….

Ble vi noe klokere nå?

Regjeringen har kommet med en ny Stortingsmelding, med den oppbyggelige tittelen “Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”. Men hva skal vi bruke den til? Det er noen år siden sist vi fikk en slik melding. Den forrige het “Det gode innkjøp” og kom i 2008. Den gangen var…

Rammeavtale eller ikke?

Begrepet “rammeavtale” har du sikkert støtt på i mange sammenhenger. Men har du egentlig stoppet opp og tenkt over hva det betyr? Litt mer kunnskap og refleksjon, kan kanskje gi deg større handlingsrom neste gang du skal ut og anskaffe. La oss begynne med forskriften. I §4-1(i) er rammeavtale definert…

Nå forsvinner EUs ESPD-tjeneste

18. april stenges EUs ESPD-tjeneste. Fra denne datoen er vi prisgitt KGV-leverandørene for at leverandører og underleverandører skal kunne levere ESPD-skjema. Du har muligens registrert at vi ikke er overvettes begeistret for ESPD-skjemaet. Vi synes det er tungvint, dårlig implementert og …ja, unødvendig, rett og slett. Vi bruker det selvsagt…

Forholdsmessighet

Heldigvis åpner anskaffelsesregelverket for at det skal være lov å skyte spurver med noe annet enn kanoner. Det skulle bare mangle. Eller? Dette går frem av lovens §4, som ser slik ut: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det er altså…

Vurdering av evaluering

Helt siden tidenes morgen har vi vurdert tilbud opp mot hverandre i håp om å ende opp med det beste. Hvis du kan kjøpe to helt like skrutrekkere for henholdsvis 10 og 12 kroner, gir det seg selv: den rimeligste er totalt sett den beste. Men hva gjør du når…

Terskeltrøbbel – om elefantene i rommet

Etter at Departementet gikk dørstokkmila og hevet terskelen for kunngjøring av anskaffelser, gikk det ikke lang tid før noen ville ha den ned igjen. I lang tid hadde Norge en kunngjøringsterskel på en halv million. Så, plutselig og litt ut av det blå, hever Departementet grensen til 1.1 millioner. Ikke…

Om spurver og leddbusser

Vanligvis er det ganske fornuftige forskjeller på liten, medium og stor. Men definitivt ikke når det kommer forskjellene på Del I, II og III anskaffelsesforskriften. Du trenger et bilde for å forstå dette: Tenk deg at du går inn i en bilbutikk og ber om en bil med plass til…

Hva skal vi med ESPD?

Vi synes det er på tide å stille spørsmålet om hva vi egentlig skal med det europeiske egenerklæringsskjemaet – ESPD, som det heter. ESPD-skjemaet ble obligatorisk på alle EØS-anskaffelser fra 1. januar 2017. Det er også frivillig for anskaffelser under terskelen, men vi skulle like å se den som frivillig…

Om frister og sommerferier

Østlandet har opplevd tidenes forsmak på sommeren, og det er fremdeles tre uker igjen til juli. Mange ønsker seg sikkert en skikkelig kalddusj akkurat nå, og det kan vi jo gi deg – i form av en realistisk vurdering av hva du egentlig har tid å anskaffe før sommerferien setter…