KOFA: ikke så farlig med ESPD likevel?

Tro det eller ei, men det kan virke som om KOFA ikke synes ESPD-skjemaet er så viktig likevel. Vi har sagt ganske tydelig hva vi mener om dagens ESPD-skjema tidligere, men vi har i det minste tatt utgangspunkt i at det faktisk må etterspørres og leveres – det går jo…

Skal du ha innsyn i alt?

Som innkjøper er det få ting som er mer utfordrende å balansere enn offentleglovas og forvaltningslovens krav til henholdsvis åpenhet og taushetsplikt. På den ene siden er du forpliktet til å bidra til åpenhet og tillit til prosesser. På den andre siden skal du sikre at ikke forretningshemmeligheter kommer på…

Mercell kjøper EU-Supply

Så langt vi kan se har Mercell til hensikt å kjøpe EU-Supply. Hva kan det bety for KGV-markedet i Norge? Google er en rar ting. Når man setter sammen ord kan man få de merkeligste treff, som når vi eksempelvis søkte på navnene på de tre leverandørene av KGV-løsninger i…

Kan vi bruke opp rammeavtaler?

En nyere avgjørelse fra EU-domstolen (C-216/17) hevder at en rammeavtale kan brukes opp. Hva innebærer det? Vi har vel et ganske godt grep om hva en rammeavtale er for noe. Det er en avtale om at noe (eller noen) skal kjøpes fra ett eller flere firmaer i en bestemt periode….

Ble vi noe klokere nå?

Regjeringen har kommet med en ny Stortingsmelding, med den oppbyggelige tittelen “Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”. Men hva skal vi bruke den til? Det er noen år siden sist vi fikk en slik melding. Den forrige het “Det gode innkjøp” og kom i 2008. Den gangen var…

Rammeavtale eller ikke?

Begrepet “rammeavtale” har du sikkert støtt på i mange sammenhenger. Men har du egentlig stoppet opp og tenkt over hva det betyr? Litt mer kunnskap og refleksjon, kan kanskje gi deg større handlingsrom neste gang du skal ut og anskaffe. La oss begynne med forskriften. I §4-1(i) er rammeavtale definert…

Nå forsvinner EUs ESPD-tjeneste

18. april stenges EUs ESPD-tjeneste. Fra denne datoen er vi prisgitt KGV-leverandørene for at leverandører og underleverandører skal kunne levere ESPD-skjema. Du har muligens registrert at vi ikke er overvettes begeistret for ESPD-skjemaet. Vi synes det er tungvint, dårlig implementert og …ja, unødvendig, rett og slett. Vi bruker det selvsagt…

Forholdsmessighet

Heldigvis åpner anskaffelsesregelverket for at det skal være lov å skyte spurver med noe annet enn kanoner. Det skulle bare mangle. Eller? Dette går frem av lovens §4, som ser slik ut: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det er altså…

Vurdering av evaluering

Helt siden tidenes morgen har vi vurdert tilbud opp mot hverandre i håp om å ende opp med det beste. Hvis du kan kjøpe to helt like skrutrekkere for henholdsvis 10 og 12 kroner, gir det seg selv: den rimeligste er totalt sett den beste. Men hva gjør du når…

Terskeltrøbbel – om elefantene i rommet

Etter at Departementet gikk dørstokkmila og hevet terskelen for kunngjøring av anskaffelser, gikk det ikke lang tid før noen ville ha den ned igjen. I lang tid hadde Norge en kunngjøringsterskel på en halv million. Så, plutselig og litt ut av det blå, hever Departementet grensen til 1.1 millioner. Ikke…