Lavterskel til ettertanke

Er KOFA egentlig det lavterskeltilbudet det var ment å være? Når klageorganet for offentlige anskaffelser, KOFA, ble etablert, var bakgrunnen «å gjere det raskt og rimeleg for leverandørar å få avgjort tvistar med offentlege oppdragsgjevarar om brot på anskaffingsregelverket». KOFA skulle altså være raskt og rimelig, og det skulle avgjøre tvister. Idag, snart to tiår

Les mer