Sentralt innkjøp gjenoppstår?

I det nye statsbudsjettet får DIFI oppgaven med å etablere en innkjøpsenhet som skal lage felles rammeavtaler for Staten. Med ti årsverk og et budsjett på 12,5 millioner skal den nye enheten etablere et antall sentrale rammeavtaler som de statlige virksomhetene skal bruke. Staten alene handler for 160 milliarder kroner…

Historien om innkjøp – Del III

Artikkelserien “Historien om innkjøp” er skrevet av Ole Henrik Fjeld fra Innkjøpskontoret og er publisert i fagbladet “Logistikk & Innkjøp” nr 2, 3 og 4 i 2015. Siste del av artikkelserien står på trykk i dagens utgave av magasinet. Hvis jordas historie hadde vært en stige, ville menneskehetens historie knapt…

Kontrakts-hvafornoe?

Finn en feil i dette ordet: kontraktsforhandlinger Har du funnet feilen? Vi håper det. Ordet “forhandlinger” brukes ofte om det som skjer med en kontrakt etter at den er tildelt i en offentlig anbudskonkurranse. Vi stiller oss ganske uforstående til hvorfor, for hva er det man skal forhandle om? Er…

DIFI: Legg til rette for gründere

DIFI oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å få med seg nyetablerte gründere i anbudene sine. På den måten kan man få mer innovasjon i anskaffelsene. Nå kommer de med noen enkle råd for hvordan man kan få det til. Vi tillater oss å gjengi noen av rådene her, og knytte noen…

Et godt nytt år / Ett år i drift

2014 har vært et godt nytt år for Innkjøpskontoret AS. Nytt fordi det er Innkjøpskontorets første driftsår. Godt fordi vi har klart det! Vi trodde det var behov for oss, og det har vist seg å stemme. Det er faktisk et stort behov for det vi gjør, nemlig å bistå…

Bevilger 11 millioner til noe som allerede finnes

I det nye statsbudsjettet får DIFI – direktoratet som forvalter Doffin – 11 millioner ekstra for å legge til rette for en elektronisk løsning for innlevering av anbud. Her er det som står om saken i statsbudsjettet for 2015: Offentlige virksomheter og private leverandører bruker store ressurser på å gjennomføre…

Den lille fillefeilen

Når perrongen på Oslo S er stappfull av mennesker og bekymrede herrer med gule vester begynner å hente fram «buss for tog»-skilter, er det ikke uvanlig at alt kaoset skyldes en liten elektronikkdings i en sporskifter. Vi har sluttet å tenke over hvor utrolig det egentlig er at et lite…

Vi bruker EHF. Gjør du?

Nå kan du sende faktura til Innkjøpskontoret AS helt elektronisk i EHF. Når våre kunder støtter EHF, sender vi også utgående faktura som EHF. Da blir alt enkelt og helt digitalt. Enklere vei til elektronisk faktura er det vanskelig å forestille seg. På NHOs frokostseminar “Digital Samhandling” viste Direktoratet for Forvaltning og…

Er det lett å levere til det offentlige?

De foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen vår gir noen interessante svar. Ikke uventet kan man ihvertfall si at det er et visst rom for forbedring innenfor offentlige anskaffelser. Det er ikke lett å finne anbud Litt over halvparten sliter med å finne anbud. Det kan være flere forklaringer på dette. Alle…