Laveste pris – til hvilken pris?

I sin artikkel «Hvem bygger landet» deler tekstforfatter Ingebrigt Steen Jensen sin bekymring om laveste pris som tildelingsmetode med leserne av bygg.no. Artikkelen er vel verdt å lese – uansett hva du måtte mene om europeisk kontra norsk arbeidskraft. Artikkelforfatteren er bekymret for hvem som til slutt sitter igjen med kompetanse på å bygge noe

Les mer

HISTORIEN OM INNKJØP fortsetter

I 1899 hadde man formaninger til de offentlige innkjøperne om å tenke seg om når de bestemte lengden på kontrakter og når de ble kunngjort: § 6. Fristen for Udførelsen at Ieverancer eller Arbeider bør ikke sættes kortere, end omstendighederne fordrer. Ved Udferdigelse av Anbudsindbydelser bør der saavidt muligt tages Hensyn til, at udførelsen kan

Les mer

Blir det flere eller færre lærlinger nå, da?

Hva er det egentlig som er endret om lærlinger i anskaffelsesregelverket, og hva har det å si? Nå står det: §3-11 (3) For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføringen av kontrakten at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Oppdragsgiver skal da også kreve at det benyttes

Les mer

Når det offentlige saksøker seg selv

Nylig kom avgjørelsen mange har ventet på i saken der Lenvik kommune saksøkte staten fordi de var ilagt gebyr for å ha foretatt en ulovlig direkteanskaffelse. Det blir jo litt komisk når du ser det fra utsiden. Selv om KOFA og Lenvik kommune juridisk sett er to forskjellige ting, er de jo fra en innbyggers

Les mer

Ny forskrift, nye muligheter

I løpet av sommeren har innkjøpsnorge fått en ny forskrift. Dette er frukter av arbeidet som forenklingsutvalget startet med i 2012, og avga rapport om til departementet i 2014. 1. juli 2015 trådte de første endringene i forskriften i kraft etter en omfattende høringsrunde. Det kommer flere endringer våren 2016. Du kan se alle endringene

Les mer

Ulovlig samarbeid straffet seg

Selv om KOFA for øyeblikket ikke har myndighet til å gi gebyr, finnes det et annet offentlig organ som har det: Konkurransetilsynet. I en parallell rammeavtale på elektrikertjenester viste det seg at de tre leverandørene avtalte priser i minikonkurranser og fordelte oppdragene mellom seg. Til slutt valgte en av leverandørene å si ifra til Konkurransetilsynet.

Les mer

KOFA på track

Snakk om tidenes backlogg. KOFA har virkelig vært offer for sin egen suksess, med nærmest ubegripelig lange behandlingstider. Nå kan en stolt direktør og sekretæriatsleder i KOFA Erlend Pedersen melde om at målet om maksimalt tre måneders behandlingstid er nådd. Du kan lese KOFAs pressemelding her: http://www.kofa.no/no/aktuelt/nyheter/2015/Na-behandler-vi-saken-din-innen-3-maneder/ Vi tar det fra begynnelsen. 10. februar 2003

Les mer

Uten anbudsrunder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til bygg.no at anbudsrunder normalt tar tre til fire måneder. Hvor har han det fra? En anskaffelse kan gjennomføres på noen dager, hvis man har tilstrekkelig god grunn til det. Det har gått en stund siden Skjeggestad bru utenfor Holmestrand i Vestfold delvis kollapset. Allerede er riveentreprenøren AF Decom i gang

Les mer