Innkjøpskontoret AS ble opprettet i 2013, og begynte sitt arbeid i januar 2014. Siden den gang har vi bistått kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og innkjøpssamarbeid med å gjennomføre anskaffelser raskt og effektivt. Nå gjennomfører vi over hundre anskaffelser i året – alt fra rammeavtaler til enkeltanskaffelser. Fordelen med å bruke oss, er at vi gjør dette hver eneste dag og ikke bare en gang i ny og ne slik situasjonen er for mange av våre kunder.

På den annen side – vi har også mange kunder som selv sitter med daglig ansvar for anskaffelser, men som ikke alltid har tid til å rekke over alt kollegene ønsker å få gjennomført. Da kan vi steppe inn på kort varsel og hjelpe til.

RoyPettersenRoy Pettersen har logistikkbakgrunn fra Forsvaret og Telenor. Som innkjøpssjef i Buskerud fylkeskommune i ca 10 år har Roy Pettersen opparbeidet seg høy kompetanse på offentlige anskaffelser.

Han har ledet arbeidet med en rekke store rammeavtaler i fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold, og har unik og inngående “hands on”-kjennskap til prosessene rundt gjennomføring av konkurranser. Pettersen har som innkjøpssjef i BTV Innkjøp utarbeidet og hatt ansvaret for oppdaterte maler og kontrakter for gjennomføring av små og store anskaffelser. I de siste årene har også utvikling av kontraktsoppfølging hatt spesiell fokus. Gjennom Innkjøpskontoret AS har Roy Pettersen gjennomført en lang rekke anskaffelser innenfor både varer, tjenester og bygg og anlegg.


OleHenrikFjeldOle Henrik Fjeld har jobbet 10 år med support, utvikling, drift og ledelse innenfor IKT. Han har jobbet mange år som rådgiver innenfor organisasjonsutvikling og endring knyttet til bruk av digitale verktøy, og har også bakgrunn fra journalistikk og TV-produksjon. De siste 10 årene har han jobbet med offentlige anskaffelser og bruk av digitale innkjøpsverktøy i offentlig sektor, knyttet til innkjøpssamarbeidet BTV Innkjøp, Buskerud fylkeskommune og Innkjøpskontoret. Han har også gjennomført mange større offentlige rammeavtaler og enkeltanskaffelser. Ole Henrik Fjeld er kjent for sine engasjerende kurs og foredrag om alt fra elektroniske anbuds- og bestllingsløsninger til offentlige innkjøp, hvor han bruker utradisjonelle bilder og virkemidler for å få budskapet igjennom. Ole Henrik Fjeld er også redaktør for Innkjøpskontorets hjemmesider.

Therese NguyenTherese Nguyen er jurist med bakgrunn fra det offentlige. Hun har jobbet i mange år som rådgiver i statlig virksomhet og har inngående kunnskap om forvaltningsrett.
I rolle som rådgiver opparbeidet hun erfaring innen kvalitetssikring, prosjektgjennomføring, HR- og organisasjonsendring, kontrollvirksomhet innen forskjellige bransjer inkl. bygg- og anlegg og samarbeidet med flere offentlige etater.
Som utreder har hun også god kunnskap om arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping som blir overført til arbeidet med offentlige anskaffelser.
Therese Nguyen er en utradisjonell jurist som foretrekker praktiske og effektive løsninger som ivaretar kvalitet i gjennomføringen.
Gjennom Innkjøpskontoret bistår hun med effektive og gode anskaffelser samt avtale- og kontraktsrett.

Marit Solfjeld har jobbet med innkjøp i mer enn 30 år, de siste 20 med offentlige anskaffelser. Hun har gjennomført alle typer anskaffelser for statlige enheter, fylkeskommuner, kommuner og sykehus, noe som innebærer at hun har svært bred erfaring. Hun har kjøpt alt fra medisinsk utstyr (som MR/CT) til store utviklingskontrakter innenfor IKT. Hun har også jobbet mye med entrepriseanskaffelser. Hennes teoretiske utdanning er bred med både ingeniørutdanning (logistikk som hovedfag), bedriftsøkonomisk utdanning samt noe juss. Gjennom Innkjøpskontoret bistår hun med effektive og gode anskaffelser innenfor både varer, tjenester og bygg og anlegg.

 

jostein

Jostein Hårdnes er vår trofaste selger, og bistår oss i å spre det glade budskapet om hva Innkjøpskontoret AS kan hjelpe til med. Han har over 30 års erfaring fra IT-bransjen, både som fagspesialist og selger. Han har også lang erfaring med offentlige anskaffelser, både som fagspesialist på anbudsløsninger, som salgssjef og bid-manager.

Jostein bistår i alle anskaffelsesprosesser i forbindelse med åpning/kvalifisering av tilbud samt inngåelse av kontrakt og arkivering. Han har god kompetanse innenfor kontrakter basert på Statens Standardavtaler (SSA) og NS-kontrakter til bygg/anlegg.

Lønn- og regnskapsansvarlig Ida Cecilie Larsen har over 20 års erfaring fra budsjett, økonomi og regnskap.

.

 

 

 

 

Om Roy og Ole Henrik
Sammen har Ole Henrik og Roy innført elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og elektronisk kontraktsforvalter (EKF) i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. De har innført ehandel i Buskerud fylkeskommune og bistått 18 andre kommuner og fylkeskommuner med innføring. Gjennom prosjekt “Bedre innkjøp” i Buskerud fylkeskommune har de sentralisert alle anskaffelser over kr 100.000,- i fylkeskommunen. Prosjektet identifiserte store besparingspotensialer ved optimalisering av innkjøpsprosessene i det offentlige.

Som ansatte i BTV Innkjøp og senere som eiere av Innkjøpskontoret AS har Ole Henrik og Roy gjennomført en lang rekke konkurranser på rammeavtaler og enkeltanskaffelser for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter i hele Norge.