Om oss

For 10 år siden spurte oss selv: hvorfor skal det være så vanskelig å få gjennomført anskaffelser? Vi så oppdragsgivere slite i månedsvis. Vi så leverandører som var frustrerte over innviklede tilbudsmaler og kvalifikasjonskrav herfra til påske. Vi så et halvt års prosjekt avlyst på grunn av en fillefeil i kunngjøringen.

Overoppfylling og klager likevel
Vi så oppdragsgivere overoppfylle regelverket, og likevel bli felt i KOFA. Vi så månedsverk gå med til unødvendige runder både før og etter kunngjøring. Vi så leverandører drukne oppdragsgivere i innsynskrav og klager, kanskje som en hevn fordi oppdragsgiverne druknet leverandørene i krav, skjemaer og erklæringer.

Vi så også offentlige ansatte med 10% stilling som innkjøper som ble truet i kne av advokater, og som ikke rakk over en brøkdel av det revisjonen sa de måtte ha kontroll på.

Kan det ikke gjøres enklere, da?
Det måtte da finnes en enklere måte å gjennomføre anskaffelser på?

Så vi bestemte oss for å lage den beste produksjonslinja for offentlige anskaffelser i Norge. Vi skulle lære av alle feilene, sørge for kvalitet i alle ledd, sikre tillit til prosessen og jobbe så effektivt, digitalt og miljøvennlig som mulig.

Idag gjennomfører vi nærmere 400 kvalitetssikrede anskaffelsesprosjekter hvert år, med et minimum av tull og fjas. Det bare virker, rett og slett.

Våre hovedregler
For å få dette til, har vi tre hovedregler:

  1. Det er tusen måter å gjennomføre en anskaffelse på. Vi har valgt vår metode og holder oss til den. Hos oss kan du ikke velge blant ørten maler og fjaksten evalueringsmodeller. Vi har lett oss frem i jungelen og funnet det som virker. Kvalitetssystemet vårt sørger det. Hver gang.
  2. Hos oss skal det mye til å få til ett fysisk møte. Vi jobber digitalt, effektivt og miljøvennlig, både når vi utarbeider konkurransegrunnlag og når vi forhandler. Vi bruker digitale verktøy fra A til Å i prosessene våre. Tilbud på papir og utskrifter er bannlyst hos Miljøfyrtårnet Innkjøpskontoret AS. Her er det digitale prosesser som gjelder.
  3. Hos oss slipper ingenting ut før det er sidemannskontrollert. Vi gjør akkurat som på apoteket. Fire øyne tenker alltid bedre enn to.

Så hvis dette er greit for deg, ja da kan du få fastpris fra oss!

Vi er også glødende opptatt av regelverket for offentlige anskaffelser, og hvordan det utvikler seg. På nettsidene våre kan du lese mer om aktuelle saker, melde deg på nyhetsbrev, eller gjøre et dypdykk inn i historien om innkjøp, eller historien om offentleglova.

Jostein Hårdnes
SALG

Telefon:
40 00 55 03
E-post:
jostein[at]innkjopskontoret.no

Les mer

Ida Cecilie Larsen
FAKTURA/ØKONOMI

Telefon:
98 80 73 06
E-post:
ida[at]innkjopskontoret.no

Les mer

Roy Pettersen
DAGLIG LEDER

Telefon:
97 56 29 79
E-post:
roy[at]innkjopskontoret.no

Les mer