Referanser

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Innkjøpskontorets medarbeidere er kunnskapsrike, dyktige og har god kompetanse på gjeldende regelverk knyttet til alle aspekter av en anskaffelse. De jobber alltid med utgangspunkt i kvalitetssikrede rutiner. Dette skaper trygghet for oss og gir oss svært god avlastning i krevende anskaffelser. Kostnader, fremdrift og det endelige resultatet leveres alltid i henhold til den avtalte fastprisen.

Avd. direktør Margrethe Schøning, STAMI

Lier Vann og Avløp

Etter flere år samarbeid med Innkjøpskontoret er vår erfaring at de er svært profesjonelle og kvalitetsorienterte. De holder et høyt faglig nivå, alltid til stede når du trenger hjelp og er hyggelige å jobbe sammen med. Alt i alt en meget solid samarbeidspartner som vi er veldig godt fornøyd med. Kan anbefales på det sterkeste!

Innkjøpsrådgiver Morten Johansen, Lier Vei, Vann og Avløp

Ås kommune

Innkjøpskontoret bisto oss med anskaffelsen av en rammeavtale for gravetjenester. De jobbet raskt og effektivt og sikret god fremdrift. De kom også med gode innspill til avtalen, og vi er veldig fornøyd med det endelige resultatet.

Ingeniør, prosjektavd. Camilla Dorthea Volnes, Ås kommune

Hvaler kommune

Vi manglet litt kompetanse på innkjøp og trengte gjennomføre et par konkurranser raskt. Innkjøpskontoret var svært profesjonelle og håndterte hele prosessen for oss på en særdeles god måte.

Juridisk rådgiver Anders K. Johansen, Hvaler kommune

Landbruksdirektoratet

Vi har fått bistand i forbindelse med konkurranse om renholdstjenester. Dette er en komplisert anskaffelse for både oppdragsgiver og leverandører.

Selv om vi har kompetanse på offentlige anskaffelser internt, har det vært nyttig å få en ekstra kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget med vedlegg samt bistand i hele anskaffelsesprosessen.

Vi hadde god og effektiv dialog gjennom hele anskaffelsesprosessen og framdriften var i henhold til plan.

Da anskaffelsesprosessen var gjennomført fikk vi oversendt dokumentasjon med forslag til hvordan dokumentene skulle journalføres for å oppfylle kravene i lovverket.

Seksjonssjef Hilde Hordvik, Landbruksdirektoratet

Øvre Eiker kommune

Viken Vest Innkjøpssamarbeid (VVI) forvalter store verdier for kommunene i Viken Vest og for fellesskapet. Det har vært viktig for samarbeidet å finne en ekstern partner som kan bidra til en høy kvalitet gjennom anskaffelsesprosessene og for å bedre kapasiteten innenfor innkjøp for både små og store kommuner i VVI.

VVI bestreber seg til å utføre anskaffelsesprosessene med høy kvalitet for våre deltakere. Anskaffelser med høy kvalitet sikrer bedre betingelser og bestillingsløsninger i

kontraktsperioden, samtidig som det leder til et optimalt grensesnitt mellom pris og kvalitet og reduserte klager.

For oss har den juridiske kompetansen vært viktig som innkjøpskontoret har bidratt med, men det har også vært viktig med spisskompetanse på prosjektledelse med så mange deltakere som gjør at disse anskaffelsene blir ekstra komplekse. Innkjøpskontoret har bidratt til at vi fått bedre betingelser, bedre vareutvalg i kommunenes bestillingsløsninger og økt kapasiteten på innkjøp for VVI. Innkjøpskontoret har vært en forutsetning for å lykkes med vårt felles innkjøpsarbeid i VVI.

Innkjøpssjef Kristina Bauhr, Øvre Eiker kommune

GLØR

Renovasjonsselskapet GLØR IKS har benyttet Innkjøpskontoret AS til ulike typer anskaffelser – herunder entreprenørtjenester, containere, renovasjonsbiler, leveransekontrakter samt et større byggeprosjekt.

Vår opplevelse av Innkjøpskontoret AS er effektivitet, ryddighet og en god evne til å sette seg inn i behovsgrunnlaget for anskaffelsen.

Vi kan derfor trygt anbefale Innkjøpskontoret AS som partner i anskaffelsesprosesser.

Logistikk- og transportsjef Ingar Husemoen, GLØR

Ål kommune

Innkjøpskontoret har gjennomført fleire anbodsprosessar for oss på både rammeavtaler og enkeltinnkjøp. Me har også deltatt i konkurransar med Viken Vest Innkjøpssamarbeid som er gjennomført av Innkjøpskontoret. Prosjektleiarane i Innkjøpskontoret er kunnskapsrike og gjennomfører effektive prosjekt som gir god framdrift. Me kan gi Innkjøpskontoret våre beste anbefalingar.

Innkjøpsansvarlig Jostein Skår-Ekse, Ål kommune

Regionrådet for Hallingdal

Vi har hatt gleden av å bruke Innkjøpskontorets kompetanse på flere anskaffelser i vårt regionsamarbeid innenfor IKT. Det faglige nivået og styring av komplekse innkjøpsprosesser har gitt oss stor trygghet for prosessen, samt høy kvalitet på anskaffelsene. Den brede erfaringen og kjennskapen til markedet vi jobber mot, har vært meget verdifullt for oss. Innkjøpskontoret har en meget god service, og er en god sparringspartner på små og store spørsmål rundt innkjøp. Vi gir innkjøpskontoret våre sterkeste anbefalinger.

IKT koordinator Knut Jakob Larsen