Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Innkjøpskontoret AS samler inn og behandler personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Innkjøpskontoret AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Innkjøpskontoret AS anvender i all hovedsak de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller i annen relasjon som følger av vår forretningsdrift. Vi behandler alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:
• Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd
• Avtale eller dialog forut for avtale
• Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
• Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov.

Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter
Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Se artikkel 15 – 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innsyn, retting, begrensning og sletting.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til dataportabilitet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss pr e-post til post@innkjopskontoret.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.

Innkjøpskontoret AS
post@innkjopskontoret.no
Gjellumlia 10A, 1389 Heggedal

Nettside
Innkjøpskontoret AS sine nettsider skal gi god informasjon om våre produkter og tjenester. På nettsidene våre kan du også ta kontakt med oss.
De opplysninger som samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysninger lagres på Webhuset AS sine servere i Norge der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
Webanalyse
Når du besøker innkjopskontoret.no, bruker vi WordPress for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Søkefelt
Dine søk på Innkjøpskontoret AS sine nettsider lagres på Webhuset AS sin webserver i Norge. Søkene knyttes ikke til deg med mindre du oppgir personlig informasjon i selve søket.

Kontaktskjema
Innsendinger i vårt kontaktskjema lagres på Webhuset AS sin webserver i Norge. Vi oppfordrer til å ikke oppi sensitive opplysninger i skjemaet. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Innkjøpskontoret AS bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan nedenfor lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter. Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.

Følgende informasjonskapsler lagres ved bruk av innkjopskontoret.no:

Leverandør Informasjonskapsel
WordPress tk_ai
tk_tc
Twitter local_storage_support_test
__widgetsettings

Informasjonskapsler fra:

• WordPress benyttes i forbindelse med webanalyse.
• Twitter benyttes for visning av siste Twitter-innlegg på nettsiden, og for å optimalisere ytelsen ved visning av dem.

E-post
For Innkjøpskontoret AS er e-post et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på servere innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger f.eks. i forbindelse med innhenting av tilbud fra 3.part.
Innkjøpskontoret AS sender ikke særskilte (sensitive) kategorier opplysninger eller fødselsnummer per epost.

Økonomi og regnskap
Innkjøpskontoret AS behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold.
Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk, og utveksles ikke med øvrige utover det som er krav i lov.

Kontakt oss
Innkjøpskontoret AS
post@innkjopskontoret.no
Gjellumlia 10A, 1389 Heggedal