Innkjøpskontoret AS er Miljøfyrtårn

Oppdatering, januar 2024: Vi er nylig resertifisert som Miljøfyrtårn.

Oppdatering, april 2022: Innkjøpskontoret har nå også blitt Trefadder. Les mer her.

Oppdatering, desember 2021: Vi er nylig resertifisert som Miljøfyrtårn.

Oppdatering, desember 2020: Vi er nylig resertifisert som Miljøfyrtårn.

Tre tips til en grønnere hverdag

Her er våre tre enkleste tips til en grønnere hverdag:

  1. Hvorfor skrive ut når du kan lese på skjerm?
  2. Hvorfor reise i møter når dere kan møtes på nett?
  3. Hvorfor reise på jobb når du kan jobbe hjemme?

Fra og med 14. februar 2018 kan Innkjøpskontoret AS pryde seg med tittelen Miljøfyrtårn.

Det har vært en kort og ganske overkommelig reise. Muligens fordi vi hadde mye på plass allerede, både i form av rutiner og tankesett.

Men det er jo nå reisen virkelig begynner. Det er nå vi blir målt på om vi ikke bare er, men også forblir miljøvennlige.

Så er vi det? Og bidrar vi til at andre gir det lille ekstra? Vi mener vi gjør det, og her er hvorfor.

Papirløs faktura på EHF

Vi har benyttet både inn- og utgående EHF-faktura så lenge vi har eksistert.

Papirløse tilbud med KGV

Vi har benyttet konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) så lenge vi har eksistert, ja i vår tid før Innkjøpskontoret, var vi blant de aller første som tok i bruk KGV i Norge. Hvor mange elektroniske tilbud har vi dermed reddet fra å bli levert i «doble ringpermer, med egen sladdet versjon samt minnepinne» i resepsjonen? Vi snakker tusenvis – farvel papir, sier vi.

Reise-løse møter med Teams (eller tilsvarende)

Med mindre du som kunde virkelig insisterer, gjennomfører vi alle møter elektronisk ved hjelp av Skype for business i kombinasjon med telefonkonferanse (eller andre, tilsvarende løsninger. Vi har flere). Det er nedfelt i vår miljøpolicy at vi så langt det er mulig skal sette prisen på fysiske møter høyt, slik at den reelle kostnaden i tid og miljøforurensning blir så synlig som mulig for våre kunder. Ja, for dette handler jo om flere ting. Et fysisk møte med deltagere fra eksempelvis tre kommuner i tillegg til oss, kan jo fort beløpe seg til hundrevis av kilometer med kjøring hvis det skal gjennomføres fysisk. På nett kan alle sitte på kontorplassen sin. En annen fordel er at et møte på en time faktisk varer i en time, og ikke i en time pluss to timers reise – pluss buffer, ganget opp med antall deltagere… hvor mange ganger rundt jorda har vi dermed spart hvert år? Flere! Energiregnskapet vårt ser rett og slett ganske fint ut.

Pendle-løse kontorplasser med hjemmekontor

Alle spør oss hvor vi holder til. Det enkle svaret er «på nettet». De ansatte i Innkjøpskontoret AS har ikke noe kontor å reise til. Vi jobber hjemmefra, alle sammen. Dersom vi i stedet skulle valgt å ha et felles kontor, og reist dit hver dag, ville det samlet sett medført ca 50.000 kilometer med reising hvert år. En ekstra runde rundt jorda hvert år, bare for å komme seg på kontoret! Vi ville også samlet sett kastet bort to månedsverk hvert eneste år, på bussen, på toget eller i bilen. Dette unngår vi, og det sparer selvsagt også miljøet.

Papirløse ansatte

De ansatte i innkjøpskontoret jobber papirløst. Vi skriver ikke ut tilbud, kontrakter eller evalueringsskjemaer, men skriver, leser og behandler alle dokumenter elektronisk. Ja, det er faktisk et kriterium for å bli ansatt hos oss at du klarer deg uten papir på jobben.

Men det stopper ikke her

Det er mer vi kan gjøre. Ikke minst kan vi bidra med å øke fokuset på miljø i anskaffelsene vi gjennomfører. Her har både vi og kundene våre fremdeles mye å lære, men med den kunnskapen vi har fått gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen, har vi ambisjoner om å bli mye flinkere til å foreslå fornuftige og virkningsfulle miljøkriterier for kundene våre i årene som kommer.