Innkjøpskontoret hjelper deg med rådgivning og gjennomføring av anskaffelser. Vi kan også designe, kurse og optimalisere din innkjøpsorganisasjon. Vi hjelper også til med innføring av digitale innkjøpsverktøy.

Innkjøpskontoret tilbyr følgende tjenester:

Anskaffelser

Vi gjennomfører enkeltanskaffelser og rammeavtaler iht Lov om offentlige anskaffelser.

 • Behovsavklaringer
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag med gode kravspesifikasjoner, kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier
 • Kunngjøring på Doffin og TED
 • Evaluering
 • Gjennomføring av eventuelle forhandlinger
 • Tildelingsbrev
 • Krav om innsyn og behandling av klager
 • Kontrakter
 • Anskaffelsesprotokoller/Arkivering
 • Dokumentering av besparelser

Kontraktsoppfølging

Når anskaffelsen er gjennomført er egentlig jobben bare så vidt startet. Klarer din organisasjon å følge opp kontrakten på en god måte? Vet du hva du kan kreve av leverandøren og hvilke sanksjonsmuligheter du har? Vi kan hjelpe deg til å bli en bedre kontraktsoppfølger. Særlig innenfor bygge- og eiendomskontrakter er det store penger og tid å spare på god kontraktsoppfølging.

Innkjøpskontoret kan hjelpe deg med å realisere disse besparelsene.

Bygg- og eiendomsanskaffelser

Vi kan bistå i anskaffelser etter blant annet NS8401, 8402, 8405, 8406. Vi kan også bistå med overvåkning av pågående prosjekter, kontraktsoppfølging, skadebegrensning, regresskrav og generell avviksoppfølging av byggeprosjekter.

Innkjøpsorganisasjon

Vi designer, utvikler og forbedrer offentlige virksomheters innkjøpsorganisasjon.

 • Gjennomføring av endringsprosesser for å oppnå optimalisering av innkjøpsorganisasjonen
 • Dokumentasjon av besparelser

Digitale innkjøpsverktøy

 • Innføring av konkurransegjennomføringsverktøy
 • Bruk av Kontraktsforvalter
 • Innføring av eHandel
 • Integrasjon mellom økonomisystem, bestillerverktøy og fakturabehandlingsverktøy

Kurs og foredrag

Vi kan arrangere spennende kurs og foredrag om offentlige anskaffelser for din organisasjon.

 • Regelverket
 • Bedre innkjøp
 • Ehandel
 • Offentleglova – behandling av klager og innsyn
 • Kontraktsrett

For leverandører

 • Kurs for din salgsorganisasjon