Digitale innkjøpsverktøy

Digitale verktøy hjelper deg til å bli mer effektiv og syr sammen organisasjonen din til en helhet. Det er ikke alltid like lett å få full effekt av verktøyene du har anskaffet. Innkjøpskontoret hjelper deg i gang.

  • Innføring og effektiv bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
  • Bruk av kontraktsforvalter
  • Innføring og bruk av eHandel
  • Integrasjon mellom økonomisystem, bestillerverktøy og fakturabehandlingsverktøy

 

Se utdrag fra et foredrag med Ole Henrik Fjeld som forklarer ett enkelt elektronisk bestillingssystem:

Se alt vi kan tilby