Gjennomføring av anskaffelser

Vi gjennomfører enkeltanskaffelser og rammeavtaler raskt og effektivt i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

– Det offentlige skal få jobben gjort, ikke nødvendigvis gjøre jobben. Dette sier en våre kunder, som velger å la Innkjøpskontoret AS kjøre konkurransen, mens ingeniørene i kommunen kan konsentrere seg om god kontraksoppfølging. En god konkurranse gir gode kontrakter som igjen ofte gir store besparelser.

Det vi ofte kan bidra med er tid og riktig kompetanse på riktig sted. På den måten får du gjort mer!

Et konkret område hvor vi kan hjelpe deg er mindre rammeavtaler. På de større rammeavtalene har du sannsynligvis allerede en god samarbeidspartner i et lokalt innkjøpssamarbeid. Vi kan hjelpe deg med lokalt og geografisk tilpassede rammeavtaler på eksempelvis håndtverkere eller andre tjenester som passer for en eller noen få kommuner.

Følgende 12 punkter inngår i vårt standard anskaffelsesprosjekt:

 1. Bistand til å utarbeide konkurransegrunnlaget,
 2. Kunngjøring på Doffin/TED
 3. Oppfølging av at aktuelle leverandører finner frem til konkurransen
 4. Spørsmål og svar underveis
 5. Tilbudsåpning
 6. Kvalifisering
 7. Evaluering, vi hjelper deg å holde oversikten, og lete etter sterke og svake sider i tilbudene
 8. Bistand til evalueringen for å komme frem til vinner
 9. Tildeling av kontrakt og eventuell kunngjøring av kontraktstildeling
 10. Håndtering av klager og krav om innsyn
 11. Utarbeide kontrakt med leverandør og følge opp signeringsprosessen
 12. Arkivpakke, inkl. anskaffelsesprotokoll – alle nødvendige dokumenter for å arkivere anskaffelsen

Se alt vi kan tilby