Kontraktsoppfølging

Når anskaffelsen er gjennomført er egentlig jobben bare så vidt startet. Klarer din organisasjon å følge opp kontrakten på en god måte? Vet du hva du kan kreve av leverandøren og hvilke sanksjonsmuligheter du har?

Vi kan hjelpe deg til å bli en bedre kontraktsoppfølger. Særlig innenfor bygge- og eiendomskontrakter er det penger og tid å spare på god kontraktsoppfølging.

Innkjøpskontoret kan hjelpe deg med å realisere disse besparelsene.

Se alt vi kan tilby