Monsterbedriften

Dersom advokat Inger Roll-Matthiesen er sitert og forstått korrekt i Dagens Næringsliv 29. august, mener hun at regelverket for offentlige anskaffelser har blitt til et monster. I så fall kan man vel si at vi jobber i monsterbedriften. For det eneste vi gjør er jo å jobbe med dette regelverket. Men vi føler oss ikke

Les mer