Flygel til besvær

Det er egentlig en gave til folket i Flekkefjord, men en flygelanskaffelse til byens nye kulturhus har virkelig skapt bølger – langt utenfor konsertlokalet. Det hele startet med et ferdig kultursenter i Flekkefjord, som ikke hadde noe konsertflygel. Midlene manglet, men i februar i år stilte Flekkefjord Sparebank 1 million kroner til disposisjon. I utgangspunktet

Les mer

Javel, minister

I kjølvannet av saken der en leverandør er avvist for å ha levert tilbudet sitt til feil adresse, mener Samferdselsministeren at det blir feil om man blir utelukket fra konkurranse fordi man leverer tilbudet sitt til feil adresse. Javel, minister. Det ville vært spennende å høre hva slags alternativer Samferdselsministeren ser for seg for å

Les mer

For dyrt å gi tilbud?

Er det virkelig så komplisert å gi tilbud i offentlige anbudskonkurranser at leverandører avstår fra å gi tilbud? Det ville i så fall vært ganske foruroligende for offentlige oppdragsgivere, men det er mye som tyder på at det kan være stemme. I ett tilfelle har Innkjøpskontoret AS selv avstått fra å levere tilbud fordi vi

Les mer

Innkjøpskontoret i 150

Akkurat nå kunngjorde vi vår etthundreogfemtiende anskaffelse på Doffin. Hva kan man si om det? 150 er et rundt tall, og vi liker jo å feire runde tall. Men hva ligger i tallet? Det betyr at Innkjøpskontoret AS har gjennomført 150 anskaffelsesprosjekter i løpet av litt over to år. 150 konkurransegrunnlag, 150 kunngjøringer, 150 runder

Les mer

Medisinsk juss-krasj

Når det gjelder stykkprisen for medisiner, ligger det an til en juridisk krasj mellom offentleglova og forvaltningsloven. Prinsippet om at enhetspriser er unntatt offentlighet har vært en ganske klar kjøreregel i norske offentlige anskaffelser lenge. Når det gjelder legemiddelpriser har praksis lenge vært motsatt – kanskje ikke så rart når det går med henimot 6

Les mer

KGV del 2b: Du får (mer) støtte til prosessen

I 2016 kommer endringer i regelverket for offentlige anskaffelser som etterhvert vil gjøre digitale tilbud til hovedregelen. Dette vil i sin tur gjøre begrepet “KGV” til allemannseie. KGV står for (elektronisk) konkurransegjennomføringsverktøy. Altså et verktøy til å håndtere elektroniske tilbud og anskaffelser. I en artikkelserie ser Innkjøpskontoret nærmere på hva dette er – og hva

Les mer

KGV del 2: Du får støtte til prosessen

I 2016 kommer endringer i regelverket for offentlige anskaffelser som etterhvert vil gjøre digitale tilbud til hovedregelen. Dette vil i sin tur gjøre begrepet “KGV” til allemannseie. KGV står for (elektronisk) konkurransegjennomføringsverktøy. Altså et verktøy til å håndtere elektroniske tilbud og anskaffelser. I en artikkelserie ser Innkjøpskontoret nærmere på hva dette er – og hva

Les mer