Medisinsk juss-krasj

capsul-1458131

Når det gjelder stykkprisen for medisiner, ligger det an til en juridisk krasj mellom offentleglova og forvaltningsloven.

Prinsippet om at enhetspriser er unntatt offentlighet har vært en ganske klar kjøreregel i norske offentlige anskaffelser lenge. Når det gjelder legemiddelpriser har praksis lenge vært motsatt – kanskje ikke så rart når det går med henimot 6 milliarder skattekroner hvert år til slike innkjøp.

Men en forretningshemmelighet er nå likevel en forretningshemmelighet, og nå har det offentlige snudd og vil ikke lenger offentliggjøre enhetsprisene. Til forargelse for noen og sikkert også til lettelse for andre.

En sak om offentlig innsyn har jo alltid to sider – kravet til taushetsplikt som følger av forvaltningsloven, sett opp mot kravet til åpenhet som følger av offentleglova.

Du kan følge denne saken videre på Dagens Medisin. Hvis du vil lese deg litt opp på prinsippene som utfordres her, så har vi laget en egen artikkel om historien om offentleglova.