HISTORIEN OM INNKJØP fortsetter

I 1899 hadde man formaninger til de offentlige innkjøperne om å tenke seg om når de bestemte lengden på kontrakter og når de ble kunngjort:

§ 6. Fristen for Udførelsen at Ieverancer eller Arbeider bør ikke sættes kortere, end omstendighederne fordrer. Ved Udferdigelse av Anbudsindbydelser bør der saavidt muligt tages Hensyn til, at udførelsen kan foregaa paa den med hensyn til Opnaaelsen av den billigst mulige Pris eller i andre Henseender fordelagtigste Tid av Aaret.

Det er ikke alltid godt å vite hvor lang tid leverandører trenger på å gjøre jobben, eller når på året det er best eller billigst å få den gjort, men da som nå er det jo forholdsvis enkelt å finne ut: det er jo bare å spørre markedet. Enten ved å invitere til en markedskonferanse eller rett og slett bare ved å spørre et par leverandører på epost eller telefon.

Les mer:

HISTORIEN OM INNKJØP Del I

HISTORIEN OM INNKJØP Del II