HMS, quo vadis?

hms-erklæring
HMS-egenerklæring. Nyttig eller meningsløs? Praksis akkurat nå kan tyde mest på det første.

Hvor går du, HMS-egenerklæring, nå som du er fjernet fra forskriften?

HMS-egenerklæringen ble knappe 20 år gammel før den ble fjernet igjen – uten noe alternativ.

Nå har det gått litt over to måneder siden kravet forsvant fra regelverket, men har offentlige innkjøpere sluttet å bruke det av den grunn?

Det enkle svaret er nei.

Innkjøpskontoret gikk gjennom noen Del II- og III-anskaffelser som nettopp er kunngjort på Doffin, og kom til at rundt 2 av 10 anskaffelser har droppet kravet.

Det er litt tynt grunnlagsdata, men det kan altså virke som om nærmere 80% av offentlige oppdragsgiver av forskjellige årsaker fremdeles ber om HMS-egenerklæring.

En gruppe er de som ser ut til å ha glemt å oppdatere malene sine. Vi finner flere anskaffelser med følgende tekst i kunngjøringen: «(3) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)», eller enda mer spesifikt: «Dokumentasjonskrav: HMS egenerklæring i samsvar med FOA vedlegg 2 om HMS».

Begge deler er jo direkte feil. Det finnes jo ikke noe slikt nasjonalt krav lenger, og vedlegg 2 i forskriften er opphevet.

Vi får anta at disse sorterer under kategorien «gammel vane er vond å vende» og at oppdragsgiverne rett og slett ikke har fått med seg at malene de bruker fremdeles omtaler HMS-egenerklæring som obligatorisk.

Mer interessant er det at vi finner flest eksempler på oppdragsgivere som har droppet henvisningen til regelverket, men likevel beholdt kravet om HMS-egenerklæring. De har med andre ord foretatt en selvstendig vurdering av behovet for en slik erklæring, og kommet til at de vil fortsette å bruke den.

Som begrunnelse for å fjerne kravet uttalte Forenklingsutvalget i sin tid at «det er derfor grunn til å tro – og i alle fall håpe – at HMS har etablert seg i alminnelig virksomhetstenkning på en måte som gjør det overflødig med insentiver av denne typen».

Det kan virke som om ikke alle offentlige oppdragsgivere deler dette håpet.