Javel, minister

I kjølvannet av saken der en leverandør er avvist for å ha levert tilbudet sitt til feil adresse, mener Samferdselsministeren at det blir feil om man blir utelukket fra konkurranse fordi man leverer tilbudet sitt til feil adresse.

Javel, minister.

Det ville vært spennende å høre hva slags alternativer Samferdselsministeren ser for seg for å unngå en slik problemstilling, så lenge den offentlige oppdragsgiveren baserer seg på papirbasert innlevering.

Et papirbasert tilbud må jo nødvendigvis leveres et sted. Den offentlige oppdragsgiveren i denne saken har mange adresser rundt om i det ganske land. Skulle det være greit å levere inn hvor som helst? Hva slags apparat måtte oppdragsgiveren i så fall ha for å sikre at alt finner veien til riktig mottager – og at det faktisk ble levert til riktig tid?

Det aktuelle konkurransegrunnlaget er ikke lenger tilgjengelig på Doffin, så det er ikke så lett å finne ut om det faktisk var angitt noe konkret innleveringsted der – men det var det nok. Forskriftens §17-1 a forutsetter det. Den bestemmelsen ønsker ministeren neppe å fjerne. I denne saken, som omfattet en prekvalifisering, har det også vært dialog med leverandørene etter den opprinnelige tilbudsfristen. Hva som måtte ha blitt kommunisert her, vites heller ikke – foreløpig.

Den avviste leverandøren har sagt at de vil klage, og oppdragsgiveren har avventet åpning av tilbudene til 20. juni.

Så får vi se hva som skjer.

Det som ihvertfall er ganske sikkert, er at det er mange advokater som nå spisser blyantene sine, og forbereder seg på alle mulige utfall: avvisningen opprettholdes, frafalles, alle tilbud forkastes, konkurransen avlyses, ny prekvalifisering, kontrakten tildeles, osv, osv, inntil bilene kan fly og ikke lenger trenger veier å kjøre på…

Da kan det jo være greit at foreløpig i det minste har forholdsvis klare bestemmelser i regelverket.

Eller hva, minister?