Er det lett å levere til det offentlige?

De foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen vår gir noen interessante svar. Ikke uventet kan man ihvertfall si at det er et visst rom for forbedring innenfor offentlige anskaffelser.

Det er ikke lett å finne anbud

anbudet var lett å finneLitt over halvparten sliter med å finne anbud. Det kan være flere forklaringer på dette. Alle anbud i Norge over 500.000 eks mva skal kunngjøres på www.doffin.no, men det er ikke dermed sagt at det er lett å finne sitt fagfelt der. Det finnes en skog av varslingstjenester som kan bistå, men også her kan det være vanskelig å finne den rette. Selve Doffin har også slitt med problemer siden nyttår, blant annet ved at søkefunksjonen ikke har fungert helt som den skulle.

En helt annen ting er at det er svært mange anbud under 500.000,- og hvor blir det av disse? Et lite fåtall kjøres som frivillige kunngjøringer og vises på Doffin. Det store flertallet havner bare i epostkassen til de 3-4 leverandørene som oppdragsgiver tilfeldigvis vet om. Da er det ikke lett å finne anbud hvis du er tilbyder nummer fem.

Det er ikke lett å forstå oppbygningen av anbudene

oppbygning av konkurransegrunnlagDe aller fleste er uenige i at det er lett å forstå oppbygningen av anbud.

Det er innkjøpskontoret helt enig i.

Det finnes like mange måter å sette sammen et konkurransegrunnlag på som det finnes oppdragsgivere, ja man kan nesten si at det er like mange muligheter som det finnes mennesker – for selv en og samme oppdragsgiver benytter av og til mange forskjellige maler for oppbygning.

I forskriften står det at man skal lage et konkurransegrunnlag «dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen». Med andre ord peker forskriften på Doffin og oppbygningen der. Kanskje alle burde tenke litt på det? På Doffin er det en fastlagt struktur som er lik for alle anskaffelser – hvorfor er det ikke flere konkurransegrunnlag som fanger opp dette?

Uansett bør man i det minste skille tydelig på disse fire hovedpunktene, og ikke blande de sammen i dokumentet, slik mange gjør:

  1. Kvalifikasjonskrav
  2. Kravspesifikasjon
  3. Tildelingskriterier
  4. Kontrakten

Dernest burde flere bruke tilbudsmaler. En tilbudsmal er på en måte et dokument der du skriver tilbudet rett inn i konkurransegrunnlaget. På den måten blir det mindre rom for misforståelser. Det blir litt som å svare på en spørreundersøkelse – spørsmålet står rett over svaret du gir. Med mer utstrakt bruk av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) vil nok dette bli mer selvsagt fremover.

Det kommer mer fra spørreundersøkelsen etter hvert…