Hvor blir det av gebyrsakene?

Ved årsskiftet fikk KOFA tilbake myndigheten til å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser. En mulighet de har manglet siden sommeren 2012.

I årene 2007-2012, ble det ilagt rundt femti overtredelsesgebyr totalt. Altså, ikke så mange sammenlignet med antallet saker KOFA håndterte i den samme perioden, men likevel var det nok ubehagelig for de det gjaldt.

Så hva skjer nå? Det har foreløpig vært stille rundt dette i 2017. Det er kanskje ikke så rart, for anskaffelsen (eller snarere mangelen på anskaffelse) må jo ha inntruffet i 2017 for at 2017-reglene skal gjelde.

Kandidatene kan derfor finnes blant de rundt 6.700 anskaffelsene som er kunngjort så langt i år på Doffin.

Så hvor mange gebyrsaker KOFA fått til behandling så langt i år?

Fire.

Ja, det er riktig. Kun fire stk, og ingen er ferdig behandlet ennå. Totalt har det har kommet inn rundt hundre saker til KOFA på anskaffelser som er gjennomført nå i år.

Disse tallene er jo egentlig ikke direkte sammenlignbare, for en ulovlig direkteanskaffelse er jo kanskje ikke kunngjort i det hele tatt.

Likevel sier det noe om det store bildet. Sjansen for å «havne i KOFA» er altså rundt 1-2% akkurat nå. Sjansen for å få en gebyrsak er betydelig mindre, og måles nok best i promille.

Og nå forutsetter vi at det faktisk blir ilagt gebyr. Det er jo heller ikke sikkert. Dermed er vi nok nede på brøkdeler av en promille.

Mon tro om advokatene i KOFA også undres litt over hvordan de skal hjemle gebyrsakene sine på en forståelig måte. I gamle dager var ulovlige direkteanskaffelser nemlig tydelig definert i forskriften (FOA§4-1q), slik at alle kunne se hva de ikke måtte gjøre. I dag må man inn bak advokatenes murer for å finne den faktiske definisjonen. Den står nemlig bare i forarbeidene og ikke lenger i lov- eller forskriftsteksten, slik det var før.

For de som måtte være i tvil, gjengir vi definisjonen her:

Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Det omfatter også situasjoner der oppdragsgiveren bare har kunngjort konkurranse i Doffin når det etter regelverket foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen. Begrepet ulovlig direkte anskaffelse er dermed knyttet opp til brudd på kunngjøringsplikten.

Så nå er du forhåpentligvis ikke i tvil lenger, men hvis du er redd for å få KOFA-gebyr, så har du nok – statistisk sett – lite å frykte uansett.

Her er noen velmente råd i så måte:

  • Vær alltid bittelitt skeptisk når noen sier det ikke er nødvendig med konkurranse.
  • Vær mer enn bittelitt skeptisk hvis noen påstår at det bare finnes en leverandør i hele universet som kan levere.
  • Sjekk om verdien på anskaffelsen er såpass stor at du bør gå for Del II framfor Del I eller Del III framfor Del II.
  • Tenk deg litt om før du kjøper tilleggstjenester på eksisterende avtaler.

Følger du disse enkle reglene blir du neppe å finne på den (allerede mikroskopiske) lista over kandidater til årets første KOFA-gebyr.