Hva skal vi med ESPD?

Vi synes det er på tide å stille spørsmålet om hva vi egentlig skal med det europeiske egenerklæringsskjemaet – ESPD, som det heter. ESPD-skjemaet ble obligatorisk på alle EØS-anskaffelser fra 1. januar 2017. Det er også frivillig for anskaffelser under terskelen, men vi skulle like å se den som frivillig…

To trinn til besvær

Du husker kanskje at de nye anskaffelsesreglene skulle gjøre det så mye enklere å forhandle i EØS-konkurranser? Men hvor enkelt er det egentlig? Det er for så vidt riktig at adgangen til å forhandle har blitt noe bedre. Men har du satt deg inn i prosedyren du må følge? Ikke?…

Åpenbare feil

OPPDATERING 25. januar 2017: Departementet har i dag besvart Innkjøpskontorets henvendelse og spørsmål om denne saken. Det er også i dag lagt ut en ny veileder for nettopp §23-5. Les veilederen så blir du forhåpentligvis noe klokere. I den nye forskriften som trådte i kraft 1. januar, er det noe…

Doffin – i tall

Lurer du på hvor mye som egentlig kunngjøres på Doffin, og hva som vil skje neste år når kunngjøringsterskelen heves? Vi også. Bli med inn i statistikkens verden… La oss begynne på toppen. I løpet av årets første elleve måneder (januar – november) er det kunngjort totalt 11 366 anskaffelser….

Blir vi grønnere neste år?

I en ny undersøkelse som Inventura har gjennomført på vegne av DIFI, får norske innkjøpere passet sitt påskrevet. Mye kunne vært mye bedre – eller ihvertfall grønnere. Så hva skal til? Vil for eksempel det nye anskaffelsesregelverket bidra til grønnere anskaffelser? La oss se litt på akkurat det. I et…

Doffin tar juleferie

OPPDATERING 6. des: Du må ha sendt inn Del III-kunngjøringene dine innen utgangen av 19. desember for å være garantert kunngjøring i år (etter gjeldende regelverk). I praksis er altså Doffin stengt fra 19. desember til 1. januar. OPPDATERING 23. nov: Difi har nå endret sin lukketid fra 4. januar…

Ulovlig hvafornoe?

Ved årsskiftet skjer det flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, og vi forsøker å belyse en del av dem. Temaet for årets KOFA-konferanse er de ulovlige direkte anskaffelsene som KOFA nå får tilbake myndigheten til å gi gebyr for. Men hva er egentlig en ulovlig direkte anskaffelse? Skulle du…

Egenerklæring

OPPDATERING: På KOFAs fagsamling 10. november bekrefter Departementet at det er korrekt at man skal be om kvalifiasjonsdokumenter før man tildeler kontrakt (§17-1(5)). Dette er en videreføring av EU-direktivet. Det er altså ikke anledning til å vente med å kvalifisere til man er i karensperioden, men det virker ikke som…

Vage nye verden

På ett område blir den nye offentlige innkjøpsverdenen en ganske vag verden. Neste år heves terskelen for hva som skal kunngjøres, og DIFI anslår at 80% av alle enkeltanskaffelser nå skal følge et vesentlig enklere regelverk enn før. Anskaffelser fra 100.000 til 1.1 millioner skal nemlig følge den nye forskriftens…