Lovdata har fjernet gammel lov og forskrift

Ved årsskiftet fjernet stiftelsen Lovdata det gamle regelverket fra sine åpne sider. Konsekvensen er at alle innkjøpere og alle andre som bruker Lovdata uten abonnement nå har mistet tilgangen til de gamle reglene. Det er jo synd, all den tid det gamle regelverket jo fremdeles gjelder for alle anskaffelser som ble kunngjort før nyttår. Den

Les mer

Blir vi grønnere neste år?

I en ny undersøkelse som Inventura har gjennomført på vegne av DIFI, får norske innkjøpere passet sitt påskrevet. Mye kunne vært mye bedre – eller ihvertfall grønnere. Så hva skal til? Vil for eksempel det nye anskaffelsesregelverket bidra til grønnere anskaffelser? La oss se litt på akkurat det. I et høringsnotat fra et par uker

Les mer

Ulovlig hvafornoe?

Ved årsskiftet skjer det flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, og vi forsøker å belyse en del av dem. Temaet for årets KOFA-konferanse er de ulovlige direkte anskaffelsene som KOFA nå får tilbake myndigheten til å gi gebyr for. Men hva er egentlig en ulovlig direkte anskaffelse? Skulle du oppleve at en politibetjent vinker

Les mer

Egenerklæring

OPPDATERING: På KOFAs fagsamling 10. november bekrefter Departementet at det er korrekt at man skal be om kvalifiasjonsdokumenter før man tildeler kontrakt (§17-1(5)). Dette er en videreføring av EU-direktivet. Det er altså ikke anledning til å vente med å kvalifisere til man er i karensperioden, men det virker ikke som om du bryter noen regler

Les mer

Vage nye verden

På ett område blir den nye offentlige innkjøpsverdenen en ganske vag verden. Neste år heves terskelen for hva som skal kunngjøres, og DIFI anslår at 80% av alle enkeltanskaffelser nå skal følge et vesentlig enklere regelverk enn før. Anskaffelser fra 100.000 til 1.1 millioner skal nemlig følge den nye forskriftens Del I. De siste ukene

Les mer