Særlig sære regler

Enkelte anskaffelsesregler er ganske rett fram. Andre er litt verre å få taket på. Bli med på en reise inn i den særeste vi har funnet så langt, nemlig bestemmelsene knyttet til kunngjøringen av særlige tjenester. Hvem vet, kanskje du lærer noe på veien, du også? Regelverket for offentlige anskaffelser…

Vage nye verden

På ett område blir den nye offentlige innkjøpsverdenen en ganske vag verden. Neste år heves terskelen for hva som skal kunngjøres, og DIFI anslår at 80% av alle enkeltanskaffelser nå skal følge et vesentlig enklere regelverk enn før. Anskaffelser fra 100.000 til 1.1 millioner skal nemlig følge den nye forskriftens…

For dyrt å forhandle?

  I en ny rapport utarbeidet av PwC for NHO kommer det frem at det er tidkrevende å forhandle. Faktisk så tidkrevende at det ofte ikke lønner seg. Rapporten er et bestillingsverk fra NHO som er svært uenig i forenklingsutvalgets forslag om å legge inn en frivillig forhandlingsmulighet i alle…

Ny forskrift, nye muligheter

I løpet av sommeren har innkjøpsnorge fått en ny forskrift. Dette er frukter av arbeidet som forenklingsutvalget startet med i 2012, og avga rapport om til departementet i 2014. 1. juli 2015 trådte de første endringene i forskriften i kraft etter en omfattende høringsrunde. Det kommer flere endringer våren 2016….

Med rett til å forhandle

Det er er forskjell på en rett og en plikt. Det ser vi blant annet i anskaffelsesreglene om avvisning. Oppdragsgiver kan være tvunget til å avvise et tilbud, eller de kan ha en mulighet til å gjøre det. Det spiller jo liten rolle for den som blir avvist, men dette…

Ikke bare forenkling fra forenklingsutvalget

Nå foreligger den fullstendige rapporten fra forenklingsutvalget for offentlige anskaffelser. Bare sammendraget av rapporten er på over 300 sider. Alt sammen ble lagt ut på regjeringens hjemmesider idag. Rapporten tar for seg hele det nasjonale regelverket og foreslår forenklinger og forbedringer på mange punkter. Her er noen av dem: Større…