Ikke deiligt å være tilbyder i Danmark

OI-nyhetene kan melde at seks av ti handelsvirksomheter i Danmark bruker mer ressurser på offentlige anbud nå enn de gjorde for tre år siden.

Danskene har rett, og det er slik i Norge også.

Egne erfaringer med inngitte anbud viser at det ikke er lett å være tilbyder i Norge. Kanskje er det på tide at vi standardiserer konkurransegrunnlagene? Forklaringer som trekkes frem i undersøkelsen er:

  • Feil i konkurransegrunnlaget
  • Krav som er vanskelig eller umulige å oppfylle
  • Mangelfull leverandørdialog
  • Uklare konkurransegrunnlag.

Situasjonen er veldig lik i Norge. At hver offentlig virksomhet lager sine egne skjema som skal fylles ut, gjør det vanskelig eller umulig for tilbydere å gjenbruke grunnleggende dokumenter i nye konkurranser. Dokumentene må utarbeides på nytt til hver konkurranse og det går med mye tid til dette – tid som heller burde vært brukt på å gi gode besvarelser på tildelingskriteriene.

Dersom konkurransegrunnlag ukritisk arves eller «snus» fra konkurranse til konkurranse og fra oppdragsgiver til oppdragsgiver, fører dette ofte til feil og «overkill» på kvalifikasjonskravene. Kvalifikasjonskrav gjelder firmaet som leverer tilbud og det er synd at nyetablerte firma blir forsøkt diskriminert ved at det kreves referanser fra de siste tre årene for firmaet, og altså ikke for de ansatte.

Et nyetablert firma sliter også med å levere regnskap for de tre siste årene, noe som er veldig vanlig å be om.

Egne maler for CV-er som må fylles ut forskjellig fra konkurranse til konkurranse medfører også at de ansattes CV-er må «gjendiktes» gang på gang, istedet for at de kan gjenbrukes.

En siste ting: Hvorfor ber man om firmaattest som et bevis på at firmaet er lovlig etablert når man er lovpålagt å be om skatte- og mva-attest? Kan et ulovlig etablert firma forevise skatte- og mvaattest?

Kanskje burde vi standardisere de forskjellige vedleggene og lage felles nasjonale maler for oppbygging av konkurransegrunnlag? Dette vil sikre gode konkurransegrunnlag og en langt enklere hverdag både for tilbydere og oppdragsgivere.

Les hele saken her