Skal du ha innsyn i alt?

Som innkjøper er det få ting som er mer utfordrende å balansere enn offentleglovas og forvaltningslovens krav til henholdsvis åpenhet og taushetsplikt. På den ene siden er du forpliktet til å bidra til åpenhet og tillit til prosesser. På den andre siden skal du sikre at ikke forretningshemmeligheter kommer på avveie. Norge har rundt 3500

Les mer

Ble vi noe klokere nå?

Regjeringen har kommet med en ny Stortingsmelding, med den oppbyggelige tittelen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Men hva skal vi bruke den til? Det er noen år siden sist vi fikk en slik melding. Den forrige het «Det gode innkjøp» og kom i 2008. Den gangen var fokuset på å tydeliggjøre påvirkningskraften

Les mer