Innkjøpskontorets lese- og lytteguide

decorated-christmas-tree-2-1359515-1279x852
Julen. Her representert med noe som ikke får deg til å tenke på offentlige anskaffelser – forhåpentligvis.

Du har kanskje lagt merke til at romjulen 2017 består nesten utelukkende av arbeidsdager? Så hva kan du bruke denne uka på? Her er noen velmente forslag.

Veilederen

Du kan for eksempel lese departementets rykende ferske veileder til regelverket for offentlige anskaffelser, som nå endelig er samlet i ett dokument.

Miljø

Du kan lære mer om miljø i anskaffelser ved å lese bærekraftsveilederen som Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn har laget. Den går i detalj på bruk av miljøkriterier både under kvalifisering, evaluering og kontraktsoppfølging. Det er ikke sikkert du er enig i alt som står her, men veilederen bør likevel kunne fungere som et godt utgangspunkt når du skal forsøke å relatere deg til miljø, klima, forurensning, bærekraft og grønne innkjøp.

Juss

Bor det en liten jurist i deg, eller kan du ikke fordra jurister? Uansett er det utvilsomt enkelte jurister som klarer å gjøre fagfeltet mer levende enn andre. I så måte anbefales Professor Finn Arnesens forelesninger ved Universitetet i Oslo. Forelesningene ligger ute som podkast. Arnesen er professor i europarett, og setter regelverket fint inn i en internasjonal ramme. Som Arnesen formodentlig ville sagt det: Det har formodningen mot seg at du vil synes dette er kjedelig.

Historie

Er du opptatt av historie, men savner et historisk fundament for anskaffelsesreglene. Det savnet vi også. Bli med tilbake til 1899 og følg «Historien om innkjøp» enten på skjerm eller podkast. Mens du holder på, kan du også få et innblikk i sladdens historie ved å lese historien om Offentleglova.

Digitalisering

Neste år har du ikke noe valg lenger. Nå du følge med i tiden og slutte og be om tilbud på papir. Er du statlig, kommer dette ganske brått på fra 1. januar. Er du kommunal, kan du leve i fortiden et halvt år til. Kanskje tiden er moden for å sette seg litt inn i elektronisk konkurransegjennomføring? Ja, de elektroniske verktøyene har faktisk 10-årsjubileum neste år. Men det er som kjent menneskelig å utsette. Vi har skrevet litt om temaet før, både når det gjelder reduksjon av papirbunker, og andre prosessforbedringer. I tillegg har DIFI har en egen side om KGV. Du kan jo også lese «KGV-paragrafen» i forskriften. Der står opphavet til alt sammen. Og før du jubler/fortviler over at dette bare gjelder for EØS-anskaffelser, så ta en titt på §8-20. Kravene gjelder for Del II også… og for Del IV, og for Forsyningsforskriftens Del II. Så det så! Vår erfaring er dessuten at KGV funker fint også på Del I.

GDPR-hvafornoe?

Fra 25. mai 2018 vil alle EØS-landene ha felles personopplysningslov, nemlig den såkalte General Data Protection Regulation. Reglene er ikke klare på norsk ennå, men det ligger en foreløpig versjon her. Datatilsynet har en temaside, og vi forventer at også DIFI vil ha det på plass i vinter en gang. Det er ikke helt klart hvilke konkrete konsekvenser de nye reglene vil ha for gjennomføringen av offentlige anskaffelser, men det vil i det minste kunne innebære endringer i kontrakter, og kanskje også kvalifikasjonskrav. Mest av alt vil nok endringene ha med virksomheten din å gjøre, men tiden vil vise. I mellomtiden fant vi et folkelig, overordnet og oversiktlig webinar om temaet her. Ikke bry deg om at det er på engelsk – disse reglene blir jo like for både franskmenn, nordmenn og engelskmenn.

Er du fremdeles tom for ideer om hva du skal bruke romjulen på? Vi regnet ikke med det, nei.

Ha en spennende romjul og et godt nytt (anskaffelses)år i 2018!