Veilederen er samlet

Nå, snart ett år etter at de nye anskaffelsesreglene trådte i kraft, er Departementets veileder endelig samlet i ett dokument.

Veilederen har kommet som små, uannonserte drypp gjennom det siste halvannet året, og er nå endelig samlet i ett PDF-dokument. På dette stadiet ville man kanskje ønske å si at veilederen var «samlet mellom to permer», men det er foreløpig ikke noe som tyder på at dokumentet vil bli tilgjengelig på papir. Det er kanskje et tegn i tiden, nå som alt skal digitaliseres?

Veilederen er uansett omfattende, strukturert og velskrevet. I innledningen peker Næringsministeren på at innkjøpere må utnytte mulighetene som ligger i det nye regelverket:

– De nye reglene vil imidlertid være av begrenset verdi, dersom dere som offentlige innkjøpere ikke utnytter de mulighetene som ligger i de nye anskaffelsesreglene. For å oppnå «det gode innkjøp» er det helt nødvendig at offentlig oppdragsgivere vektlegger innkjøpsfaglig kompetanse hos sine medarbeidere.

Godt poeng.

Her er link direkte til en PDF-utgave av veilederen. Hvis du heller vil bla deg gjennom overskriftene og klikke på rett kapittel, går du hit.

Hvis du ikke har noe å bruke alle arbeidsdagene i romjulen på, så kan du bruke tiden til å lese den nye veilederen!

Uansett ønsker vi deg et godt nytt anskaffelsesår i 2018.