ESPD er oversatt

Det europeiske egenerklæringsskjemaet, ESPD, er nå oversatt til norsk. Det var sannelig på tide. Skjemaet blir jo obligatorisk å bruke på alle Del III-konkurranser fra nyttår.

Uten hverken fanfarer eller trommevirvler, og uten at Innkjøpskontoret har fått svar på sine henvendelser om dette til Doffin og DIFI, har det nye egenerklæringsskjemaet, eller «Europeean Single Procurement Document» som det egentlig heter, blitt oversatt til norsk og er nå tilgjengelig her. Siden ble sist oppdatert torsdag 8. desember.

Skjemaet blir altså obligatorisk å bruke på alle Del III-anskaffelser når det nye regelverket trer i kraft 1. januar. 9. desember ble det også klart fra departementet at regelverket faktisk vil tre i kraft fra nyttår.

Men hvordan skal det brukes? Vel, det er i skrivende stund ingen veileder tilgjengelig, men den kommer vel, den også før vi skriver 2017.

Vi er ihvertfall i gang med å sette oss inn i ESPD på egen hånd.