Første konkurranse på Doffin

Det er 2017, og rett over klokken 12 den første arbeidsdagen legges den første nasjonale kunngjøringen som følger nytt regelverk ut på Doffin.

Var det nødvendig? Nei.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som er først ute med å kunngjøre en konkurranse etter det nye regelverket, og de skal anskaffe konsulentbistand til en juridisk vurdering. Anskaffelsen er estimert til ca 500.000 eks mva, og har altså en verdi på under halvparten av den nye nasjonale terskelverdien. I konkurransegrunnlaget er det også angitt at konkurransen følger regelverkets Del I. En forglemmelse? Neppe. Det er nok mer sannsynlig at Barne- og likestillingsdepartementet ønsker å nå ut til flest mulig potensielle leverandører med anskaffelsen sin. Da er det jo svært gode nyheter at de benytter nettopp Doffin til det.

Det har vært skrevet mye om hvor vanskelig det nå vil bli for små og mellomstore bedrifter å finne offentlige anbud. La oss håpe at Barne- og likestillingsdepartementet er regelen og ikke unntaket for de mindre anskaffelsene fremover. Isolert sett, i skrivende stund, er jo 100% av konkurransene som er kunngjort på Doffin i 2017 gjort det helt frivillig.