Ny terskel for kunngjøring

test2

OPPDATERING 25. aug: Byggenæringens Landsforening BNL, sier det er et stort tilbakeskritt for de mindre bedriftene og at det blir vanskeligere å få bukt med arbeidslivskriminalitet.

OPPDATERING 24. aug: Innkjøpskontoret mener terskelhevingen er et tilbakeskritt for digitalisering

OPPDATERING 23. aug: KS syns det er greit. Bedriftsforbundet er sterkt uenige i det. Det er steile fronter.

OPPDATERING 22. aug: Bedriftsforbundet: «Dette er elendig småbedriftspolitikk«.

OPPDATERING 19. aug: Anbud365 melder at NHO er sterkt kritiske til terskelhevingen, og mener den er «en katastrofe» for små og mellomstore bedrifter.

OPPDATERING 19. aug: DIFI anslår at terskelendringen vil påvirke så mye som 80% av enkeltanskaffelsene i Norge, og kaller endringen «drastisk».

I en pressemelding sier Nærings- og fiskeridepartementet at den nasjonale terskelen for kunngjøring skal heves fra 500.000,- eks mva til 1.1 millioner eks mva – altså mer enn en dobling.

Det kunngjøres et betydelig antall anskaffelser etter nasjonal terskelverdi idag. Hva vil skje når nasjonal og EØS- terskelverdien møtes på denne måten? For statlig sektor betyr det at den eneste kunngjøringsplikten nå vil være for anskaffelser i EØS-regionen, mens det for kommunal sektor medfører et litt merkelig «hull» på bare 650.000 kroner der anskaffelser av varer og tjenester skal kunngjøres nasjonalt.

Næringsministeren fremholder at dette vil gjøre innkjøp enklere for offentlige virksomheter. Ja, vi vil nok finne langt færre norske flagg på Doffin, men det vil fremdeles være krav til hvordan de mindre konkurransene gjennomføres – formodentlig vil også kravene til dokumentasjon og elektronisk gjennomføring (KGV) strekke seg et stykke ned i de nasjonale konkurransene. Videre håndterte KOFA faktisk flere nasjonale anskaffelsesklager i 2015 enn EØS-anskaffelsesklager. Hvor vil disse klagene ta veien når det sannsynligvis nå vil bli mindre offentlighet rundt slike anskaffelser?

Næringsministeren mener også at det nå vil bli «enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene.»

Det er en påstand som ikke er så enkel å forstå, for hvor skal de mindre private bedriftene nå finne forespørslene som de tidligere fant på Doffin?

Det er en viss fare for at det er de store og kanskje også de velkjente og godt etablerte som nå får en enklere jobb med å vinne de mindre konkurransene – og ikke Hvermansen AS med et godt produkt og begrenset kontaktnett.

Det blir spennende å følge dette fremover.

2 thoughts on “Ny terskel for kunngjøring

Kommentarer er stengt.