Nytt år – nye forenklede muligheter?

Vi har lagt bak oss de første tre ukene av 2017.

Vi har fått et nytt regelverk for offentlige anskaffelser, ny forsyningsforskrift, ny forskrift for tjenestekonsesjoner, lærlinger… ja, faktisk har norske offentlige innkjøpere snart hele ti sett med regler å forholde seg til. Det kan nok kalles en profesjonalisering, men er det en forenkling?

Vi har fått en hevet terskelverdi som egentlig skal føre til forenkling, men vi opplever at mange er usikre på de ganske vage reglene som gjelder. Dessuten ser det ikke ut til at antallet nasjonale kunngjøringer har gått så veldig mye ned foreløpig. Kan det være at mange kunngjør av gammel vane, eller er offentlige innkjøpere rett og slett ikke så komfortable med å bare spørre tre på epost? Hvor ble det i så fall av forenklingen?

glass of alcohol outdoors in the summer garden, close up with copy space
Eksempel på glass som snart er halvfullt – ja, eller halvtomt.

Vi har fått et nytt felles egenerklæringsskjema (ESPD) som skal forenkle kvalifiseringen av tilbydere. Vi i Innkjøpskontoret er overbeviste om at det på sikt er helt riktig retning. Men her og nå? Vel, du kan jo lese DIFIs 31-siders bruksanvisning og gjøre deg opp din egen mening. Dessuten ser vi at ganske mange EØS-kunngjøringer ikke henviser til ESPD i det hele tatt. Er det en forglemmelse eller en fornektelse fra de ansvarlige innkjøperne? Noen forenkling kan du knapt kalle dette ihvertfall – til det er nok lærekurven foreløpig litt for bratt for mange.

Vi har også fått en ny anskaffelsesforskrift som har både mangler og uklarheter. Det kan nok også ta en god stund før alle blir komfortable med tekstene, og før eventuelle feil og uklarheter blir rettet eller forklart. Jurister spår også en uforutsigbar anbudspraksis fremover i lys av de nye leverandøravvisningsreglene. Ja, for hva innebærer egentlig «self-cleaning»?

På toppen av det hele har Lovdata fjernet den gamle forskriften, slik at du ikke lenger kan finne de rette bestemmelsene til alle konkurransene dine som fremdeles følger gammelt regelverk – altså de som ble kunngjort i fjor.

[sukk]

Noen dager er glasset halvtomt, og man klarer bare ikke å se på det som halvfullt – uansett hvor mye man prøver. Kanskje dette er en sånn dag.

Da lønner det seg å løfte blikket litt. For eksempel kan man se slik på det: det nye regelverket er egentlig ikke enklere enn det gamle. Begge regelverk er like vanskelige når du ikke kan det – og like enkle når du bare har tatt deg tid til å sette deg inn i dem.

For innkjøp er jo, og har alltid vært, et fag.

Lykke til med å lære deg de nye verktøyene dine!