Mindre papir i anbudene

Uten hverken trommevirvel eller fanfarer har det offentlige brått gjort jobben med å levere anbud en god del enklere. Fra og med 17. oktober kan alle leverandører hente ut elektronisk skatte- og MVA-attest selv, og få den tilsendt på epost med en gang. Dette gjøres enkelt via altinn.no

gammel attest
Papirmølla – her representert med en gyldig skatteattest.

Før måtte du hente ut to forskjellige attester – fra to forskjellige offentlige kontorer. Dessuten ble attestene produsert manuelt. Når de vel var signert og stemplet kunne de bare sendes i brev eller per faks (!). Det kunne dermed ta litt tid å få de tilsendt.

For oss som mottar flere hundre tilbud i året, blir det mange skatte- og MVA-attester å gå igjennom. Det er ikke uvanlig at attestene forårsaker forsinkelser og en vanlig grunn er at tilbydere glemmer en av de to attestene – de ser jo til forveksling like ut for en lekmann. Det er heller ikke uvanlig at attestene har gått ut på dato – de kan nemlig ikke være mer en 6 måneder gamle.

Man kan sette en tilleggsfrist for å få slike attester ettersendt, og det er ikke sjelden vi i Innkjøpskontoret må gjøre det. Sannsynligvis vil det bli færre slike tilleggsfrister fremover, noe som gjør at vi kan komme raskere videre i prosessen med å tildele kontrakt.

Dette er altså en vinn-vinn.

Men mye vil ha mer. Vi i Innkjøpskontoret har lenge ønsket oss en felles kvalifiseringsløsning for offentlige tilbydere, slik at denne papirmølla forsvinner helt. Men for all del: denne lille endringen er kjærkommen og helt klart et skritt i riktig retning.

Skal vi gjette litt på hvor mye papir denne lille endringen kan spare samfunnet for? Vel, hvis vi tar utgangspunkt i 12.000 kunngjorte konkurranser på Doffin, og et snitt på tre tilbud per konkurranse, så har vi nå kvittet oss med 70.000 papirark i året (husk: det nye skjemaet må ikke skrives ut. Det er elektronisk). Tar vi med alle tilbudene på mindre konkurranser som ikke kunngjøres, kan det hende vi nærmer oss en hel pall med papir hvert år. Dessuten måtte man hente ut de to skjemaene to ganger i året. Skal vi kalle det to paller med papir, eller 240.000 A4-ark?

Men det er et skjær i sjøen. Mange offentlige oppdragsgivere ber fremdeles om tilbud på papir, selv om vi har hatt løsninger for elektronisk innlevering i årevis. Dermed ender mange av de digitale skjemaene opp med å bli skrevet ut likevel.

Men vi kan jo trøste oss med de 240.000 signaturene og stemplene som brått blir unødvendige. Vi er sikre på at offentlige ansatte mer enn gjerne bruker tiden sin på annet enn å signere og stemple…