Tildeling – er det bare å hoppe i det?

Når du har bestemt deg for leverandør – er det da bare å hoppe i det og tildele kontrakt?

Vi skal til Volda, som bestemte seg for at de ville ha ny svømmehall og skulle kjøre konkurranse. Da havner man naturlig nok i en situasjon der man kan få flere vinnere enn tapere. Ved tilbudsåpning hadde man nøyaktig like mange av hver: en vinner og en taper. Når tildelingen etterhvert ble gjort, mente ikke uventet taperen at han skulle vunnet.

Helgardert klage

Leverandøren som ikke vant hadde svært mange innvendinger mot konkurransen, og slo til med helgardering: evalueringen var feil gjennomført, vinner skulle vært avvist og konkurransen skulle vært avlyst. Dette med avlysning ser KOFA ut til å ha glemt helt bort, men det kanskje ikke så rart når det er så mye annet å ta tak i.

KOFA jobber seg først systematisk gjennom avvisningsanførslene og de faller, en etter en. På ett punkt skriver KOFA at «Klagenemnda kan ikke se at klager etter flere forsøk har vært i stand til å redegjøre for hvorfor løsningen som er beskrevet i tilbudet innebærer et avvik».

So far so good for oppdragsgiver. Vinner skulle ikke vært avvist.

Evalueringen

Men så var det evalueringen, da. Konkurransen var sinnrikt inndelt i tildelingskriterier med undervekting og det var følgelig utdelt ganske mange enkeltpoeng som kunne angripes. Hvis vi for enkelthetens skyld sier at man kunne oppnå 100 poeng totalt, så var eksempelvis 30 av disse poengene viet løsningsforslag. Løsningsforslag var så igjen delt inn i fire underkriterier, der et av kriteriene bare ga 4,5 poeng til beste tilbyder. Men ikke nok med det: disse 4,5 underkriteriepoengene skulle til og med fordeles ut over hele fire vurderingsmomenter.

Ser du bildet? Oppdragsgiver hadde i praksis skrevet seg inn i et evalueringsregime med helt minimal fleksibilitet. Dette mønsteret følger hele konkurransen, og totalt var det over 20 vektlagte kriterier i konkurransen – med tilhørende vurderingsmomenter.

Men de klarte det. Etter nærmere et halvt års prosess, kom oppdragsgiver fram til en vinner – og en taper.

Men neida

Klagen lot ikke vente på seg, selv om den ble kontant avvist av kommunen. Deretter lot oppdragsgiver seg overtale (etter råd fra advokater) til å vente med kontraktsinngåelse til KOFA hadde hastebehandlet saken. Dermed tok det nærmere ett år fra tilbudsfrist til KOFAs konklusjon. Hva skjer med priser på så langt tid? På den ene siden risikerte kommunen millionsøksmål hvis KOFA mente de tok feil, samtidig som prisen vinneren hadde inngitt etterhvert begynte å gå ut på dato.

Og hva var så KOFAs konklusjon? Jo, oppdragsgiver var «innafor» og kunne inngå kontrakt. Dermed kunne man 10. mai – nesten et år etter tilbudsfrist – endelig inngå kontrakt.

Innbyggerne kan endelig puste lettet ut. Det ble svømmehall likevel.

Men det var kanskje nære på. KOFA mener det var gjort et par feil i evalueringen av tilbudt kompetanse, men innså at feilene ikke ville påvirket hvem som vant – dermed var det greit.

Skulle vi bare hoppet i det?

Men tilbake til det innledende spørsmålet: er det bare å hoppe i det?

Vel, egentlig er det det. Oppdragsgiver kunne nektet å vente på KOFA. Det hadde ikke hindret tapende part i å klage, men oppdragsgiveren kunne inngått kontrakt med en gang. Dermed hadde man spart flere måneder og kunne inngått kontrakt allerede i 2021. Ja, hadde man gjort evalueringsjobben litt enklere for seg selv, kunne man kanskje spart noen måneder på evalueringen også.

Det eneste som kunne stoppet prosessen fullstendig, ville vært en midlertidig forføyning, men selv en slik rettsprosess ville sannsynligvis gått fortere for oppdragsgiveren – og for innbyggerne som formodentlig ventet i spenning på første spadestikk.

Og hva om KOFA senere hadde kommet til at prosessen var forfeilet?

Vel der ligger jo problemet. Da kunne man risikert bot fra KOFA, og kanskje også krav om positiv kontraktsinteresse fra den som hevder han skulle vunnet.

Men det skal litt til. Begge deler. Ihvertfall hvis man har forberedt seg så grundig som oppdragsgiver hadde i denne saken.

Men det er vel slik med å hoppe i bassenger også? Det krever grundige forberedelser både fysisk og mentalt å stille seg opp på 5-meteren og bare hoppe i det. Du bør også se nøye etter skjær i sjøen der nede hvor du formodentlig kommer til å lande.

Er du trygg på alt dét? Ja, det er det på tide å hoppe.