Careful what you wish for

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, sier engelskmennene – for det kan hende du får det.

Du har sikkert opplevd det, du også. Du skal ha nytt kjøkken, ny bil eller dra på ferie. I takt med at du ramser opp kravene dine, faller den ene muligheten etter den andre bort fordi leverandørene ikke kan oppfylle alt du krever.

Da må man raskt gå i seg selv og skille mellom krav og ønsker. Må virkelig innsiden av kjøkkenskuffene være neonrosa? Holder det ikke med vanlig rosa, da?

Hvorfor er det så vanskelig å ta med seg denne lærdommen til offentlige anskaffelser?

Ball-kjøp

Vi skal til en kommune som skulle kjøpe utstyr til idrettshaller. Blant annet basketballer og håndballer. Disse måtte, i følge konkurransegrunnlaget, være godkjent for internasjonal konkurranse. Javel. Tilbudene kom inn og en av leverandørene kunne åpenbart levere greie produkter, siden de ble valgt. Men var ballene deres «godkjent for internasjonal konkurranse»? Vel, det var de kanskje ikke.

Ihvertfall mente leverandøren som ikke vant at tilbudet skulle vært avvist, fordi ballene ikke var godkjent. De aktuelle ballene utgjorde 4 av 103 produkter. Da kan det vel ikke dette anses for å være vesentlig?

Å joda. KOFA kom til at tilbudet skulle vært avvist fordi det forelå et vesentlig avvik. Ballene var, ifølge klager og KOFA, ikke godkjent for internasjonal konkurranse og konkurransegrunnlaget var tydelig på at slike avvik var avvisningsgrunn. Bordet fanger. Careful what you wish for.

Historien sier ingenting om hvorvidt internasjonale konkurranser i kommunens idrettshaller ville måtte avlyses på grunn av dette ball-avviket.

Absolutt

KOFA påpeker at kravene sto under overskriften «Absolutte krav». De sier videre at slike overskrifter «bør derfor forbeholdes krav som oppdragsgiver faktisk har ment at skal være ufravikelige».

Det er mulig oppdragsgiver har tenkt en del på dette etter at KOFA-avgjørelsen forelå. Var dette kravet virkelig ufravikelig? Måtte virkelig ballene være godkjent for internasjonal konkurranse, eller kunne man bare skaffet noen ekstra baller hvis det skulle dumpe inn en internasjonal konkurranse i idrettshallen?

Utfordringen nå er jo at leverandøren som ikke vant kan hevde at de skulle hatt kontrakten, siden KOFA mener at hele tilbudet til leverandøren som ble tildelt kontrakt skal avvises (ikke bare de fire ballene deres, altså, men alt sammen).

Fokus på behovet

Kunne dette vært løst anderledes? Utvilsomt. Det er lett å være etterpåklok, men det er som regel en oppskrift på katastrofe å lage alt for strenge krav. Akkurat som med kjøkkenet, bilen eller ferieturen vi startet med.

Det er mulig det var det KOFA også prøvde å si: altså at du helst ikke bør lage for mange ufravikelige krav som du kan snuble i når tilbudene kommer inn. Hva med å beskrive behovet ditt istedet for å kreve så mye?

Husker vi det til neste gang?

Den som anskaffer får se.