Oppskrift på omgjøring

Så du trodde et KOFA-gebyr var endelig? Vel, kanskje ikke.

En kommune fikk nylig et gebyr for å ha brutt den nasjonale terskelverdien med bare 119.813 kroner. For dette ble de ilagt et gebyr på 170.000 kroner.

Når KOFA bestemmer at du skal ilegges et gebyr, får du et forhåndsvarsel, og kan respondere. Det gjorde da også kommunen, og de pekte på flere forhold som tilsa at dette ikke var en ulovlig direkteanskaffelse.

KOFA ville ikke høre på det, og ila gebyr. I loven står det at et gebyr ikke kan påklages.

Eller kan det det? Nå kommer nemlig en artig plot-twist.

En måned senere, oppdager noen en ikke-ubetydelig regnefeil. KOFA har lagt til grunn at anskaffelsens verdi var på kr. 1.419.813,-. Dette er som nevnt over terskelverdien som på dette tidspunktet var 1.3 millioner kroner.

Noen har blingset

Men: noen hadde blingset ganske grundig. Beløpet var nemlig inklusive mva. Som kjent regner vi jo alltid uten moms i anskaffelser. Leser man den opprinnelige gebyrsaken, ser man faktisk at beløpet helt klart er oppgitt inklusive mva. Feilen lå altså åpent tilgjengelig for alle fra dag én. Men ingen så det.

Selv ikke kommunen oppdaget det da de klaget på gebyrvarselet – det var mer opptatt av andre forhold.

Men så er det altså noen som ser feilen og påpeker den. Dermed må KOFA gjøre full retrett og trekke tilbake gebyret. «Omgjøring av klagenemndas gebyrvedtak» kalles det.

Hvis KOFA har navngitt slike saker likt, har dette bare skjedd én gang før, der en kommune fikk redusert sitt gebyr fra 9 til 8 millioner kroner.

Feil fakta

Felles for begge saker er at det er lagt til grunn feil fakta.

Så det finnes altså en situasjon der et gebyr kan omgjøres likevel – det er når grunnlaget for gebyret er basert på feil fakta (og faktafeilen har hatt reell innvirkning, selvsagt).

Kan dette brukes i andre saker også? To kommuner har spart penger på å påpeke faktafeil. I det ene tilfellet sparte man en million – det var nok godt anvendte advokattimer.

Oppskrift på omgjøring

Det er jo i utgangspunktet lett komisk at det offentlige må betale gebyr til det offentlige for feil som det offentlige har gjort. Frem til nå har den eneste måten å angripe dette på vært å gå til retten og saksøke KOFA, noe vi har skrevet om før.

Nå har vi altså en alternativ fremgangsmåte der man heller peker på faktafeil. «Oppskriften» finner du i KOFA-sak 2021-2155, premiss 6-12.

Kan den brukes av flere?

Den som anskaffer får se.