KOFA: det er lov å prute

Du er fanget i en ulovlig direkteanskaffelse. Er det så smart å bare legge seg flat?

Ulykken er ute og du har gjort en bommert. Du har kunngjort en konkurranse etter feil del av regelverket, og selv om sannsynligheten for at dette har påvirket hvem som har deltatt er helt mikroskopisk, står du likevel i fare for å få et gebyr.

Joda, det var din feil. Du skulle sett nøyere på regelverket – du burde visst at åtte millioner kroner er mer enn 2,2 millioner og at du dermed var i Del III av regelverket, ikke Del II.

Men likevel: du har jo kunngjort konkurransen. Det er bare det at du har kunngjort den i Norge. Ikke i hele Europa.

Slamtømming fra …utlandet?

Ville du fått noen andre enn de to tilbudene hvis du hadde kunngjort konkurransen i hele Europa? Tja, det er jo bare en 4-5 timers kjøring til Sverige. Kanskje. Men veldig kanskje. Det dreier seg jo tross alt om en konkurranse på slamtømming.

Men det ble etterhvert oppdaget. Tilsynelatende av leverandøren som ikke vant anbudet. De mange anførslene kom inn for sent til at KOFA kunne behandle dem (6 måneders foreldelsesfrist), men anførselen om ulovlig direkteanskaffelse var ikke utgått på dato.

Sa opp avtalen med en gang

Når KOFA gjorde kommunen oppmerksom på problemet, sa de umiddelbart opp avtalen de hadde inngått. Da hadde de rukket å bruke 2,2 millioner kroner. Altså rundt EØS-terskelverdien.

I sitt tilsvar til KOFA nevner kommunen alle de formildende omstendighetene:

  • De sa opp avtalen med en gang de ble klar over feilen
  • De hadde jo kunngjort, og sannsynligheten for at en svenske eller en portugiser skulle være interessert i slamtømming i Nordland var nok ganske ubetydelig
  • De hadde faktisk bare brukt 2,2 millioner når avtalen ble sagt opp – gebyret bør regnes utfra denne summen.
  • Det vil ikke ha noen preventiv effekt å ilegge kommunen gebyr, siden feilen er rettet.

Så kommer jo spørsmålet om dette er uaktsomt eller grovt uaktsomt av kommunen. «Straffeutmålingen» avhenger jo av det.

Hvis KOFA ser særlig skjerpende omstendigheter, kan de fastsette et gebyr på inntil 15%. Hvis de derimot finner særlig formildende omstendigheter, kan de gå lavt, kanskje 5%. Ja, de kan vel i teorien droppe hele gebyret også.

En annen dimensjon av straffeutmålingen er hvilket beløp man skal ta utgangspunkt i. I denne saken griper man (heldigvis) tak i hvor mye kommunen brukte før de ble gjort oppmerksom på feilen, altså 2,2 millioner, ikke hele kontraktens verdi.

Dommen faller

KOFA finner åpenbart særlig formildende omstendigheter, for de fastsetter gebyret til 5%. Kommunen må dermed ut med bare 110.000 kroner.

Så her står vi. I praksis har bruddet ingen som helst betydning for samfunnet. En av de to leverandørene som deltok ville nok vunnet, uansett om man hadde krysset av for publisering i TED eller ikke.

Men ved at bruddet er konstatert, får det brått konsekvenser for samfunnet, for gebyret vil jo gi lokalsamfunnet i kommunen mindre penger å rutte med. Heldigvis har kommunen klart å handle og snakke seg vekk fra et betydelig større gebyr.

Vil de gjøre samme feil igjen? Neppe.

Hadde feilen noe å si for noen? Det skal vel godt gjøres.

I den grad noen kommer vinnende ut av dette, så er det formodentlig deg som leser dette og tenker deg om to ganger før du tar en sjans på at anskaffelsen din på en eller annen måte skal være unntatt en kunngjøringsplikt – uansett hvor absurd det måtte virke å få tilbud fra utlandet.

Skulle du likevel havne i baret, kan du jo bruke saken som inspirasjon til å prøve å prute med KOFA du også. Kanskje du i det minste kan snakke deg og lokalsamfunnet ditt bort fra en større bot til en mindre?

Eller kanskje du som leser dette er den forsmådde svenske eller portugisiske leverandøren som aldri har fått anledning til å tilby slamtømmingstjenestene dine til kommuner i Nordland? I så fall får du følge nøye med på TED.

Snart kommer det en spennende konkurranse din vei!