KOFA på track

lots-of-files-1370556-mSnakk om tidenes backlogg. KOFA har virkelig vært offer for sin egen suksess, med nærmest ubegripelig lange behandlingstider. Nå kan en stolt direktør og sekretæriatsleder i KOFA Erlend Pedersen melde om at målet om maksimalt tre måneders behandlingstid er nådd. Du kan lese KOFAs pressemelding her: http://www.kofa.no/no/aktuelt/nyheter/2015/Na-behandler-vi-saken-din-innen-3-maneder/

Vi tar det fra begynnelsen.

10. februar 2003 er muligens fremdeles en merkedag i Hemne kommune i Sør-Trønderlag. Det var nemlig den dagen det nyopprettede Klageorganet for Offentlige Anskaffelser – KOFA – avgjorde sin aller første sak, KOFA-sak 2003-1. Saksbehandlingstiden den gangen var 28 dager.

Ti år senere var situasjonen en ganske annen. Når KOFA-sak 2013-1 ble registrert inn 4. januar i 2013, skulle KOFA komme til å bruke hele 19 måneder på å komme frem til at Saltdal Rør og Entreprenør manglet saklig klageinteresse når de klaget Saltdal kommune inn for KOFA. Hva hadde skjedd? Sannsynligvis hadde KOFA blitt offer for sin egen suksess.

Det skulle bli enda verre før det ble bedre. På det meste tok saksbehandlingen hele to år. Omtrent samtidig med at KOFA startet et omfattende arbeid for å få ned saksbehandlingstiden, skjedde det også en annen drastisk endring: KOFA mistet gebyrmyndigheten. Nå skulle det være opp til domstolene å avgjøre brudd på regelverket. Samtidig ble også gebyret for å klage tidoblet, til 8000 kroner.

Man kan undres på om noen da i det hele tatt ville bruke KOFA lenger.

– Da myndigheten til å ilegge sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser ble overført til domstolene og gebyrene for å klage til KOFA ble hevet, sank antall innkomne gebyrsaker hos oss med 80 % og rådgivende saker med 60 %, sier direktør og sekretæriatsleder i KOFA Erlend Pedersen. – Det er derfor helt klart at disse endringene har påvirket antall saker som blir innbrakt for KOFA.

Det er kanskje ikke så rart at de ble mindre fristende å bruke et klageorgan som er ti ganger så dyrt og som ikke lenger kan straffe de som har gjort feil. Likevel er det altså fremdeles mange som klager anskaffelser inn for KOFA – enten for anskaffelser foretatt før regelendringene, men selvsagt også rådgivende saker.

Hvis du er innkjøper setter du sannsynligvis stor pris på det enorme tilfanget av saker i KOFAs arkiver, og selv om klagene ikke kan føre til reaksjoner lenger, er de likevel helt klart viktige for de offentlige virksomhetene som blir «frikjent» og for de private leverandørene som fikk rett. Men hva skjer videre med KOFA?

– Endringen har til nå holdt seg stabil. Vi er derfor nå spente på hvilken effekt den nye korte saksbehandlingstiden vil ha på antall innkomne saker, sier Pedersen.

Det er jo ikke utenkelig at en av grunnene til den reduserte klagestrømmen faktisk er at man ikke har lyst til å vente til neste vinter med å få svar. Populariteten kan derfor vise seg å øke igjen.

Nå har også Næringsministeren kommet med forslag om å gi KOFA sanksjonsmuligheten tilbake.

– Jeg personlig synes at dette er et klokt forslag, sier Erling Pedersen. – Det er gjennom anskaffelsesregelverkets krav om åpen konkurranse, der alle som vil det kan få inngi tilbud, at regelverket skal sørge for at fellesskapets midler brukes mest mulig kostnadseffektivt når det offentlige gjør sine innkjøp av varer og tjenester. En viktig komponent for at et regelsystem skal fungere, er at noen kan kontrollere og si ifra dersom regelverket ikke følges.  Det er dette regjeringens forslag nå sørger for ved å la KOFA få igjen myndigheten til å gebyrilegge ulovlige direkte anskaffelser og bringe slike saker inn for retten dersom KOFA mener at kontrakten bør kjennes uten virkning.

Hvorvidt det er klokt vil det sikkert være mange meninger om, men hva med behandlingstiden? Da vil vel behandlingstiden også øke, skulle man tro?

– Vårt mål er at denne skal opprettholdes, sier Pedersen. – Det krever at KOFA-sekretariatet til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, da vi ser at det er dette som er helt avgjørende for å sikre at KOFA har en kort saksbehandlingstid.

Nærings- og fiskeridepartementet søker faktisk akkurat nå etter nye KOFA-medlemmer for perioden 2015-2019, men sier ingenting om hvor mange medlemmer de ser for seg for den nye perioden.

Så får vi se – både hva som skjer med sanksjonsmulighetene og om KOFA da igjen vil bli offer for sin egen suksess og drukne i klager. En ting er sikkert: behandlingstider som de vi så tilbake i 2003 kan vi nok se langt etter.

Hva skjedde forresten med Hemne kommune den februardagen i 2003? Jo, de ble felt for brudd på anskaffelsesregelverket.

Men noe gebyr, det fikk de ikke.