Kontrakts-hvafornoe?

Finn en feil i dette ordet:

kontraktsforhandlinger

Har du funnet feilen? Vi håper det. Ordet «forhandlinger» brukes ofte om det som skjer med en kontrakt etter at den er tildelt i en offentlig anbudskonkurranse. Vi stiller oss ganske uforstående til hvorfor, for hva er det man skal forhandle om? Er det standardvilkårene? Prisen? Leveringstiden? Hvis man så skulle forandre på noe av dette, hva ville de øvrige tilbyderne ha sagt?

I anbudskonkurranser er det forhandlingsforbud. Det betyr at man ikke kan forhandle med tilbyderne etter at tilbudene er levert inn. I en konkurranse med forhandling er det selvsagt mulig å forhandle med tilbyderne, men merk flertallsformen – tilbyderne. Kontraktsforhandlinger handler kun om èn part – vinner av konkurransen. Det vil nesten aldri være tillatt.

Hvorfor er det slik?

La oss spole tilbake til starten, altså til kunngjøringen av konkurransen… eller enda bedre: la oss spole tilbake til tidspunktet der behovet oppstår. La oss si behovet for gulvvask av fire etasjer med rådhus. Hva er det man har behov for? Jo, man har behov for å inngå en kontrakt med en leverandør som kan vaske gulvene i de fire etasjene. Kontrakten må beskrive behovet, og gjøre det mulig for leverandøren og oppdragsgiveren å ha et godt samarbeidsklima i avtaleperioden.

Så skal denne kontrakten konkurranseutsettes. Da vil flere leverandører få anledning til å vurdere den, og vurdere hvordan de kan fylle inn de blanke feltene – pris, leveringstid, omfang, metode, du vet – det leverandøren mener er den beste måten å dekke oppdragsgivers behov.

Det vil som regel være flere måter å fylle ut kontrakten på, siden det som regel er flere der ute som mener de kan gjøre jobben. Så vil oppdragsgiver sammenligne disse tilbudene og tildele kontrakten til den som kan oppfylle kontrakten best mulig – altså billigst, raskest, med minst såpe, mest smil og service, minst støy og ulempe … alt etter hva som ble vektlagt i konkurransen.

Og så skal det forhandles?

Forestill deg at du er leverandør nummer 2 – altså den som var nest best. Hvordan ville du følt det hvis leverandør nr. 1 fikk anledning til å forhandle om kontrakten før den ble inngått? Vi vil anta at du ville mislikt det sterkt. Kanskje ville du også spurt oppdragsgiver hvor hensynet til forutberegnelighet hadde tatt veien.

Likevel opplever vi fra tid til annen at leverandører kommer med forslag til endringer av kontrakten etter at den er tildelt. Eksempelvis hender det at vi får henvendelser av typen «takk for tildelingen og for forslaget til kontrakt. Vi vil se litt på den sammen med vår jurist og kommer tilbake om noen dager».

Det er feil fremgangsmåte. Veldig feil. Kontrakten kan umulig komme som noen overraskelse, formodentlig vil nok også juristen i selskapet reagere ganske kraftig dersom dette virkelig er første gangen kontrakten blir presentert for henne. Dessverre skjer det likevel fra tid til annen. Vårt spørsmål tilbake pleier vanligvis å være noe slikt som: «denne kontrakten har du visst at du kanskje ville få tildelt i nærmere to måneder. Er det noe du ønsker å ta forbehold mot? Hvorfor har du da ikke gjort det i tilbudet ditt? Hvorfor har du ikke stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget?»

I ytterste konsekvens kan man jo tenke seg at en endring av kontrakten kunne ført til at en av de andre tilbyderne hadde vunnet i stedet.

Kontraktsmøte er kanskje ett bedre ord å bruke, eller aller best: «oppstartsmøte», altså noe du gjør etter at kontrakten er inngått.

One thought on “Kontrakts-hvafornoe?

Kommentarer er stengt.