Ulovlig samarbeid straffet seg

Selv om KOFA for øyeblikket ikke har myndighet til å gi gebyr, finnes det et annet offentlig organ som har det: Konkurransetilsynet.

I en parallell rammeavtale på elektrikertjenester viste det seg at de tre leverandørene avtalte priser i minikonkurranser og fordelte oppdragene mellom seg. Til slutt valgte en av leverandørene å si ifra til Konkurransetilsynet. Dette ble det betydelige bøter av. Totalt over seks millioner. Formodentlig blir nok også rammeavtalen med den offentlige virksomheten sagt opp.

– Skjult samarbeid er vanskelig å avdekke, fordi det ofte foregår muntlig, skriver konkurransedirektør Christine Meyer på Konkurransetilsynets nettsider.

Sannsynligvis ville vel ingen oppdaget dette hvis ikke en av leverandørene bestemte seg for å varsle.

Varsleren fikk strafferabatt.