Vidløftiggjøring?

KOFA har idag ingen myndighet til å ilegge gebyr. Det diskuteres heftig om de skal få muligheten tilbake, og mange mener det haster – deriblant KOFA selv.

Høringsfristen gikk ut i august, og det kom inn nesten hundre svar som departementet nå jobber seg gjennom. Ett av svarene var fra KOFA selv, naturlig nok. Ikke uventet er de tilhengere av å få gebyrmuligheten tilbake.

Ingen overraskelser der, altså.

Men i høringssvaret tar KOFA opp en konsekvens av ett av endringsforslagene som ellers ikke har vært diskutert så mye i media: muligheten til å få gebyret tilbake hvis du har rett i en rådgivende sak.

Frem til idag har det vært slik at klagegebyret på 8000 kroner må du betale uansett om du får rett eller ikke. I høringen var ett av forslagene at man skulle få gebyret tilbakebetalt dersom KOFA ga medhold.

KOFA er imot dette, og det er ikke så vanskelig å følge logikken deres. Slik skriver de i høringssvaret:

Dersom ethvert brudd på anskaffelsesreglene skal medføre tilbakebetaling, vil det kunne lede til en betydelig vidløftiggjøring av sakene med uønsket merarbeid for klageren, innklagede og klagenemnda. Forslaget om at ethvert brudd skal lede til full tilbakebetaling, vil kunne medføre at sakene blåses opp fra klagers side, og at likt og ulikt anføres i håp om å få konstatert et brudd.

Når det gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse er gebyret kr. 1000, og her er KOFA helt enig i at man skal få tusenlappen tilbake hvis det blir konstatert ulovlig direkte anskaffelse.

Men i de rådgivende sakene? Kanskje har KOFA et poeng her.

Samtidig kan man jo spørre seg hvor mange ekstra advokattimer man egentlig får for 8000 kroner. Muligens vil dermed problemet løse seg selv.