Gebyr-bonanza

Gebyrsakene står i kø for behandling hos KOFA, og en bestemt sak skiller seg ut.

Tar man en titt på innkomne KOFA-saker, finner man en lang rekke gebyrsaker som venter på behandling. Faktisk er over halvparten av sakene som er meldt inn i 2022 knyttet til ulovlige direkteanskaffelser med gebyrtrussel hengende over den aktuelle oppdragsgiveren.

Men det er en annen ting som også er bemerkelsesverdig her: nesten halvparten av gebyrsakene knytter seg til en og samme leverandør. Tar man med saker fra 2021 som fremdeles ikke er behandlet, ligger det en enda lengre rekke med gebyrsaker fra denne ene leverandøren i kø for behandling.

Ambulanser

Og nesten alle sakene handler om akkurat det samme: kjøp av kjøretøy, nærmere bestemt ambulanser.

Saken er (selvsagt) komplisert, og startet med et havarert ambulanseanbud fra 2019. Litt av problemet ser ut til å være hvordan de norske reglene for kjøretøy skal tolkes og om man kan (eller ikke kan), skal (eller ikke bør) sitte mot kjøreretningen foran båre bak i ambulanse. Litt forvirrende? Ja, da er du ikke alene.

Hva som er riktig ser det ut til at de lærde strides en hel del om – helt til lagmannsretten og tilbake, faktisk.

Leverandøren som klaget på anbudet, var en av de som ikke fikk kontrakt, og saken er omtalt i både Dagens Næringsliv og Ambulanseforum. Anskaffelsen har vært innom både tingrett og lagmannsrett før oppdragsgiver kunne inngå kontrakter i 2020. Deretter begynte det å tikke inn saker i KOFA.

Etter et ganske dyrt nederlag i retten, publiserte leverandøren ett lett sarkastisk innlegg i Tønsbergs Blad. Kommentarfeltet viser tydelig at saken har mange sider og at det kanskje ikke er så åpenbart om en bil kan (eller ikke kan) eller må (eller burde/ikke kunne) ha passasjersete montert mot kjøreretning foran båre.

Men verden går videre

Men hva gjør man når man trenger nye ambulanser og kontrakten vandrer frem og tilbake i både media og rettsapparat? På toppen av det hele hadde en av leverandørene som var tildelt kontrakt også leveringsproblemer på grunn av Covid.

Som kjent forsvinner ikke behovet på grunn av slike forhold. Dermed måtte helseforetakene, en etter en, se seg nødt til å foreta enkeltanskaffelser.

Det er her gebyrsakene kommer inn.

En av sakene ble avgjort før sommeren og her kom KOFA til at ett av haste-kjøpene av ambulanser var innenfor regelverkets hastebestemmelser. Ikke noe gebyr der, altså. KOFA la vekt på at kjøpet var godt begrunnet (gul beredskap på grunn av Covid) og at det ikke var større enn strengt nødvendig (bare to biler).

Så hva med resten?

Vi får anta at det er tilsvarende forhold som ligger bak anskaffelsene i de andre foretakene som er innklaget også. Nå gjenstår det å se om de også får medhold i at hastebestemmelsene var innafor å bruke. Det er jo en viss fare for at det kan bli til en skrivekonkurranse mellom advokater. Er advokaten til klager flinkere til å påpeke feil enn advokaten til helseforetaket er til å forklare? Har helseforetaket sørget for god nok dokumentasjon og sikret seg at de ikke har kjøpt mer enn de virkelig, virkelig måtte?

Som vi har skrevet om før, er bruk av hastebestemmelsene nærmest en reise i det umulige, men det hjelper nok at det er ambulanser vi snakker om. De er jo ofte knyttet ganske tett opp til viktige ting som liv og helse.

Om noen måneder er alle disse sakene behandlet, og vi får fasit på om det var greit å kjøpe ambulanser utenfor avtale – altså om det var tilstrekkelig umulig å kjøre konkurranser. Når regnskapet gjøres opp, har det formodentlig gått med et ganske betydelig antall timer både internt i helseforetakene og hos diverse advokatkontor – mon tro hvor mange ambulanser man kunne kjøpt for dette beløpet? Spørsmålet er betimelig, for det er vi, samfunnet altså, som til syvende og sist sitter igjen med regningen.

Men det er jo også samfunnet som får regningen for dårlige ambulanser. Det er forhåpentligvis noe av poenget til leverandøren som har satt i gang dette. Det kan kanskje også hende at forskriftene som regulerer hvordan ambulansene kan/skal/burde/måtte utstyres får en liten overhaling – spesielt på dette med sete mot kjøreretning foran båre.

Så, vil ambulanseanskaffelser bli bedre etter dette?

Den som anskaffer får se.