Coronavirus og Innkjøpskontoret AS

For å bidra til å bremse smittespredning har Helsedirektoratet bedt arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor om å gjøre dette.

Som Miljøfyrtårn har Innkjøpskontorets ansatte allerede hjemmekontor som sin permanente arbeidsplass, og begrenser fysiske møter og transport til et minimum. Dette er nedfelt i Innkjøpskontorets miljøpolicy.

Likevel forekommer det at situasjonen krever det, eller at våre kunder insisterer på at det skal gjennomføres fysiske møter, forhandlinger, befaringer eller lignende som innebærer både fysisk kontakt i større eller mindre grupper, og bruk av transportmidler, herunder kollektivtransport.

På bakgrunn av Helsedirektoratets anbefalinger ber Innkjøpskontoret om forståelse for at våre ansatte, av hensyn til egen og andres helse, ikke vil gjennomføre slike fysiske møter ytterligere i de nærmeste ukene. Innkjøpskontoret AS har lang erfaring i å benytte elektroniske løsninger til å gjennomføre møter, herunder Skype, Teams og/eller telefonkonferanse.

Innkjøpskontoret AS vurderer denne situasjonen fortløpende, og følger helsemyndighetenes anbefalinger. Slik det ser ut i dag, vil sykdomsutbruddet bare i begrenset grad påvirke vår drift. Det kan likevel skje at en kombinasjon av egen sykdom, sykdom i nær familie kombinert med nedstenging av skoler og barnehager, eller andre lignende hendelser samlet sett kan begrense vår kapasitet. Vi vil i så fall varsle berørte parter om dette.