I etterpåklokskapens navn

Det er som kjent ganske lett å være etterpåklok. Eksempelvis når du oppdager feil i konkurransegrunnlaget etter at du har tapt konkurransen.

Mynt. Klassisk verktøy for å avgjøre tvister – skulle man tro.

Et eksempel fra vi var små: Brødrene Trond og Ivar deler rom. Storesøster skal snart flytte ut. Brødrene klarer ikke å bestemme seg om hvem av dem som skal overta rommet hennes. Den praktisk anlagte storesøsteren foreslår at man kaster kron og mynt. Blir det kron, får Trond rommet. Blir det mynt, er det Ivar. Guttene nikker, og storesøster kaster.

Så blir det mynt, og Ivar jubler. Men hva gjør Trond?

Det vi alle kan huske fra vi var små, er de forskjellige reaksjonene som kan komme fra Trond i en slik situasjon:

  • Ærlige Trond ser seg slått, og finner trøst i at han slipper å dele rom med Ivar.
  • Uærlige Trond mener han egentlig ikke så om det var kron eller mynt, og krever omkast.
  • Snedige Trond sier han selvsagt mente «best av tre», altså må de kaste to ganger til.
  • Totalt urimelige Trond mener nå at metoden er klart uegnet for å avgjøre en så viktig ting for hans egen fremtid og oppvekst.

Men bit dere merke i en ting. Før storesøster kastet, forsikret hun seg selvsagt om at begge guttene skjønte premissene for konkurransen (formodentlig hadde hun en del erfaring på området). Guttene nikket, ikke sant? Dermed samtykket de altså i måten konkurransen skulle avgjøres på.

Hvis Trond virkelig mente at dette var urimelig, burde han kanskje protestert på metodevalget til storesøsteren før mynten ble kastet?

Det er på tide å ta veien over til de voksnes rekker, og til anskaffelsesregelverket.

Er du innkjøper, har du sannsynligvis vært ute for både ærlige og totalt urimelige Trond.

Ærlige Trond er leverandøren som taper konkurransen, og vurderer om tildelingsmeldingen setter ham i stand til å forstå hvorfor han tapte. Hvis han gjør det, går han videre til neste oppdrag.

Så var det totalt urimelige Trond. Kanskje du har møtt ham også?

Totalt urimelige Trond vil nå hente fram esset fra ermen. Allerede samme dag som han fant konkurransen på Doffin, oppdaget han nemlig at at det var et «ikke» for mye i kravspesifikasjonen. Dette mener han kan ha ført til at potensielle leverandører ikke deltok.

Totalt urimelige Trond krever dermed at konkurransen nå skal avlyses på grunn av dette.

Tilbake i barndomshjemmet kunne du kanskje tenkt deg at Trond plutselig mente at nabogutten også burde få muligheten til å konkurrere om rommet til storesøster og at mynten burde hatt tre sider.

Feil oppdages selvsagt når det passer minst, men som innkjøper har du muligens reagert litt ekstra på slike strategier – hvorfor har plutselig en fiktiv konkurrent blitt så viktig for denne leverandøren, og hvorfor sa han ingenting om feilen til å begynne med?

Trond kan selvsagt påberope seg «plausible deniability», for ingen kan jo bevise at han oppdaget feilen før han leverte tilbudet, men hva med den økonomiske interessen? Han ønsker altså å velte en konkurranse fordi en av de teoretiske konkurrentene hans ikke fikk gi tilbud?

Det har nok formodningen mot seg at det er konkurrenten han har i tankene – det er nok snarere sin egen kake han prøver å mele, eller hva? Gjennom tildelingsmeldingen vet han jo nå allerede en god del om hvordan han må endre tilbudet sitt for å komme i posisjon til å vinne i runde 2.

Spørsmålet du kanskje heller burde stille deg i en slik situasjon, er om denne strategien burde være tillatt.

Kanskje anskaffelsene hadde rullet greit videre hvis feil som leverandørene visste eller burde ha visst om før tilbudsåpning ikke kunne påberopes som avlysningsgrunn etter tildeling.

Til dette har vi jo allerede begrepet «berørte leverandører», altså de som er berørt av en anskaffelse gjennom å ha deltatt, tapt, vunnet eller blitt avvist. Tenk om man bare kunne sagt det slik?

Berørte leverandører kan ikke kreve en konkurranse avlyst på grunn av forhold som gjelder ikke-berørte leverandører.

Eller kanskje slik?

Når en leverandør leverer tilbud, fraskriver han seg samtidig retten til å kreve konkurransen avlyst på grunn av forhold som inntraff før tilbudsinnlevering.

Du trenger ikke lete i forskriften, for disse paragrafene er ren ønsketenkning.

Strengt tatt hadde de vel ikke vært nødvendige heller, hvis bare alle leverandørene valgte å være litt mer ærlige Trond og litt mindre totalt urimelige Trond.