Kunstige anskaffelser

Kan en robot fungere som offentlig innkjøper? La oss prøve!

Som vi skrev om i forrige uke, har det virkelig tatt av for KI – kunstig intelligens. Så hva med offentlige anskaffelser? Når vil KI-bølgen slå inn over oss som jobber med dette fagfeltet?

Vi står laglig til for hugg. Anskaffelsesfeltet handler jo tross alt bare om å oversette hundrevis av informasjonsbiter til en behovsbeskrivelse, som så skal tolkes av leverandører som skal levere nye hundretalls informasjonsbiter om hvordan de kan tilby dette best. Så skal man sammenstille disse informasjonsbitene for å komme fram til det beste tilbud.

Høres det ut som en jobb for ChatGPT? Kanskje det.

Det er jo akkurat dette den nye generasjonen kunstig intelligens skal være så god på – å sammenstille eksisterende data og sette det i system. Eksempelvis ved å studere alle omtaler av Marco Polo og sette sammen en informativ tekst som passer akkurat for ungdomsskoleeleven som skal levere oppgaven sin før storefri.

Når vil en offentlig innkjøper motta det første tilbudet som er skrevet av en robot? Når vil det offentlige kunngjøre den første behovsbeskrivelsen som er skrevet av samme robot?

Det er bare et spørsmål om tid. Holdepunktene for at kunstig intelligens kan egne seg innenfor begge områder er ganske klare.

For det første er det svært mange standarder og mye repetisjon i anskaffelser. Gjennom Doffin er det dessuten svært mye kildemateriale tilgjengelig.

Skal vi prøve?

Behovsbeskrivelse

Vi stiller ChatGPT følgende spørsmål: Lag en behovsbeskrivelse for offentlig anskaffelse av en ny traktor for Testvik kommune. Traktoren skal brukes til snørydding av parkeringsplassen ved rådhuset.

Her er svaret vi får fra ChatGPT:

Behovsbeskrivelse for offentlig anskaffelse av en ny traktor for Testvik kommune til snørydding av parkeringsplassen ved rådhuset:

 1. Formål: Testvik kommune trenger en ny traktor for å rydde snø på parkeringsplassen ved rådhuset. Traktoren må kunne håndtere tung snø og sikre at parkeringsplassen er trygg og tilgjengelig for besøkende og ansatte.
 2. Ytelse: Traktoren må ha tilstrekkelig kraft til å fjerne snøen fra parkeringsplassen raskt og effektivt. Den bør ha et effektivt skjær eller fresermonteringssystem som kan skjære gjennom snø og is. Traktoren må også ha god manøvrerbarhet og stabilitet for å kunne operere sikkert i trange områder.
 3. Miljøhensyn: Testvik kommune har et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger. Vi ønsker derfor at traktoren skal ha lave utslipp og være drivstoffeffektiv.
 4. Kostnad: Kostnadene for traktoren må være konkurransedyktige og i tråd med kommunens budsjett. Vi ønsker å kjøpe en traktor som gir god verdi for pengene på lang sikt.
 5. Vedlikehold: Traktoren må være pålitelig og ha lavt vedlikeholdsbehov. Vi ønsker å redusere driftskostnadene på lang sikt, og derfor er det viktig at traktoren har en god garanti og serviceavtale.
 6. Krav til leverandør: Leverandøren må ha erfaring med levering av lignende utstyr og ha gode referanser. Det er også viktig at leverandøren kan tilby god service og support, og at de har en god forståelse for kommunens behov.
 7. Leveringstid: Traktoren må være tilgjengelig for levering innen en akseptabel tidsramme, slik at parkeringsplassen kan holdes åpen og tilgjengelig for besøkende og ansatte gjennom vintermånedene.
 8. Kontrakt: Testvik kommune ønsker å inngå en kontrakt med leverandøren som inneholder klare betingelser for leveranse, service og vedlikehold, samt en tydelig prisstruktur. Kontrakten skal sikre at traktoren vil fungere optimalt gjennom hele sin levetid og gi kommunen god verdi for pengene.

Det tok ChatGPT under ett minutt å grave fram disse åtte punktene, og alle må jo sies å være relevante for en offentlig anskaffelse av en traktor.

Skal vi gå videre? Vi ber ChatGPT foreslå passende tildelingskriterier:

Tildelingskriterier

SPØRSMÅL: Lag tildelingskriterier som passer for valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på denne behovsbeskrivelsen.

SVAR:

Her er noen forslag til tildelingskriterier som passer for valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på behovsbeskrivelsen:

 1. Pris: Prisen på traktoren vil være et viktig tildelingskriterium. Tilbudet med den laveste prisen vil motta høyere poengsum enn tilbudene med høyere priser.
 2. Ytelse: Ytelse vil være en annen viktig faktor i tildelingen av kontrakten. Tilbudene vil bli vurdert ut fra deres evne til å møte kommunens spesifikasjoner og behov som beskrevet i behovsbeskrivelsen.
 3. Drivstoffeffektivitet og utslipp: Traktoren som Testvik kommune ønsker å kjøpe bør være miljøvennlig og ha lave utslipp. Derfor vil drivstoffeffektivitet og utslippsnivå være et viktig tildelingskriterium.
 4. Erfaring og referanser: Leverandørens erfaring med levering av lignende utstyr og referanser fra tidligere kunder vil også være viktig. Dette vil bidra til å sikre at traktoren leveres av en erfaren leverandør som har en god forståelse av kommunens behov.
 5. Service og support: Tjenester som garanti, service og support vil også bli vurdert når tildelingsbeslutningen blir gjort. En leverandør som kan tilby god service og support vil ha en fordel i tildelingsprosessen.
 6. Leveringstid: Leveringstiden vil være et annet tildelingskriterium. Tilbudet som kan tilby den raskeste leveringstiden vil motta høyere poengsum enn de som ikke kan levere traktoren i tide.
 7. Kvalitet: Kvaliteten på traktoren vil også bli vurdert. Tilbudet som kan tilby en traktor av høy kvalitet vil motta høyere poengsum enn de som tilbyr traktorer av lavere kvalitet.
 8. Vedlikeholdsbehov: Tilbudene vil også bli vurdert ut fra deres vedlikeholdsbehov. Traktoren med lavt vedlikeholdsbehov vil ha en fordel i tildelingsprosessen, siden dette vil bidra til å redusere driftskostnadene på lang sikt.

Disse tildelingskriteriene vil bidra til å sikre at Testvik kommune får den beste traktoren for snørydding av parkeringsplassen ved rådhuset til en konkurransedyktig pris, og til å oppfylle kommunens miljø- og ytelseskrav.

Igjen kom svaret på under ett minutt.

Så til tilbudene

Vi ber så ChatGPT komme med forslag til tre tilbud, og ChatGPT leverer. Tilbudene ligger i spennet fra 450.000-550.000 kroner og har varierende ytelser, og kommer fra leverandører med varierende grad av erfaring med levering til det offentlige.

Vi ber derfor ChatGPT om å evaluere tilbudene, komme fram til en vinner og begrunne valget:

Jeg vil velge Tilbud 1 som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Testvik kommune. Dette skyldes at prisen er konkurransedyktig, samtidig som traktoren oppfyller alle de oppgitte tildelingskriteriene på en tilfredsstillende måte.

Tilbud 1 tilbyr en spesialdesignet snøryddingsbørste som passer godt til parkeringsplassen ved rådhuset, og traktoren har en miljøvennlig motor med lavt utslipp og høy drivstoffeffektivitet. Leverandøren har også erfaring med å levere lignende utstyr til andre kommuner og kan vise til positive referanser. Tilbudet inkluderer også en omfattende garanti og support for traktoren.

Selv om Tilbud 3 også oppfyller alle tildelingskriteriene, er prisen høyere enn Tilbud 1. Tilbud 2 er rimeligere enn Tilbud 1, men Tilbud 1 har en spesialdesignet snøryddingsbørste som vil gi en bedre ytelse på parkeringsplassen ved rådhuset.

Basert på dette, mener jeg at Tilbud 1 er det beste valget for Testvik kommune, da det oppfyller alle tildelingskriteriene og tilbyr den beste kombinasjonen av pris, ytelse og service.

Pensjonsalder, noen?

Flott. Det er bare å pakke sammen forskriften og finne seg et annet yrke.

Eller hva?

ChatGPT har svart på disse spørsmålene uten noen form for trening eller spesialtilpasning. Dette er det systemet kan levere «ut av boksen». Her kommer man altså fram til fornuftige punkter til behovsbeskrivelse og gode forslag til tildelingskriterier. Systemet gjør deretter en brukbar jobb med å simulere tre tilbud, og klarer å begrunne hvorfor ett av disse er bedre enn de andre.

Og alt på norsk – uten pinlige skrivefeil. Kort, konsist, saklig og enkelt.

Vel, burde du sove dårlig om natta framover?

Det skal vi se nærmere på neste uke.