Mercell kjøper EU-Supply

Så langt vi kan se har Mercell til hensikt å kjøpe EU-Supply. Hva kan det bety for KGV-markedet i Norge?

Google er en rar ting. Når man setter sammen ord kan man få de merkeligste treff, som når vi eksempelvis søkte på navnene på de tre leverandørene av KGV-løsninger i Norge, og fant tydelige tegn på at to av de kanskje kan være i ferd med å bli èn.

Du kan jo søke selv, og se hva du finner.

Det er jo ikke uvanlig at aktører kjøper hverandre opp. Det var jo slik det fjerde større KGV-verktøyet i Norge – Amesto – i sin tid forsvant fra markedet. Formodentlig er noe av kunnskapen på vei inn i nye former hos den nye eieren Visma, men la oss stille et litt retorisk spørsmål her: hvor ofte er slike oppkjøp egentlig til fordel for oss forbrukere?

Mangfold er ikke bare forvirrende. Det er også en kilde til nytenkning og nyskapning. Innovasjon er vel et nærliggende ord å hente frem.

For en stund siden satt vi med fire KGV-verktøy som skulle hjelpe oss med å digitalisere anskaffelser. Fire utviklingsmiljøer, og fire ideer om hva vi – brukerne – kunne tenkes å sette pris på av funksjonalitet.

Nå kan det se ut som om det snart bare er to igjen – Mercell og Visma.

Det er mulig vi kommer noen pressemeldinger i forkjøpet her, men når informasjonen ligger offentlig tilgjengelig, er det vanskelig å la være å reflektere litt.

Eksempelvis kan vi altså reflektere litt over hvor ofte slike oppkjøp egentlig bidrar til bedre produkter og tjenester for oss som bruker dem. Vil EU-supplys KGV-verktøy bli bedre sammen med Mercell, eller vil det bli borte? Vil Mercell bli bedre? Eller er dette kanskje først og fremst nyttig for aksjonærene som bytter penger? Pressemeldinger vil sikkert insistere på det første, og vi får jo inderlig håpe de objektivt sett får rett. Det digitaliseringsspranget som offentlige anskaffelser er inne i nå, trenger sårt innovasjon, forenkling, forbedring, fornyelse og – ikke minst – forbedret funksjonalitet. Det siste vi trenger er at utviklere slapper av fordi konkurranseelementet ble mindre.

Mange har kanskje gått rundt og ment at Apple leverer det ypperste innen ny teknologi og nytenkning, men ser man litt nærmere under panseret så finner man fort spor av det motsatte, for hvem var sist ute med telefoner du kunne ta med i dusjen eller lade trådløst? Jo, det var «markedslederen», Apple. Det samme kan man kanskje si om både PC- og bilindustrien også. Gode, gamle Henry Ford skal visstnok ha sagt at du kunne få T-forden hans i akkurat den fargen du ville – så lenge den var svart.

Så hva med «KGV-industrien»? Er vi tjent med dette, eller har Mercell siktet seg inn mot selveste rosinen i den norske pølsa her, nemlig en helintegrert sammenslåing av Doffin og deres eget KGV, og en posisjon som system- og premissleverandør for den videre innovasjonstakten innenfor digitaliseringen av offentlige anskaffelser?

Som innkjøper kan det hende du er delt i synet på en slik fremtid. Det ville jo vært fryktelig praktisk, men hva om du føler at KGV-verktøyet ikke leverer helt som du ønsker, hva gjør du da?

Vel, da kan du jo glede deg over at vi ihvertfall foreløpig har to verktøy igjen i Norge – Mercell og Visma. Forhåpentligvis vil det fortsette slik. Forhåpentligvis vil vel også DIFI tenke seg om to ganger før de gjør en kobling mellom kunngjøringsdatabasen sin og ett spesifikt KGV-verktøy.

Så langt har DIFI ihvertfall vært tydelige på at de ikke ønsker en slik kobling. De ønsker snarere en større frikobling enn i dag, der leverandører og oppdragsgivere kan velge KGV uavhengig av hverandre.

Men når man nå kanskje bare har to igjen å velge mellom, hva vil skje?

Den som anskaffer får se.