Plutselig nye terskelverdier – igjen

Som lyn fra klar himmel har Departementet nok en gang endret terskelverdiene.

ENDA en ny oppdatering 7. april: Departementet har begått en liten inkurie. EØS-terskelverdien for ikke-statlige skal visst være 2,2 millioner kroner og ikke 2,4, som de skrev tidligere. Hvis noen har rukket å kunngjøre i mellomtiden med feil verdi som maks, så får vel advokatene noe å henge fingrene i. Les mer her.

NOK en ny oppdatering 28. mars: Det ser ut til at departementets endring har skapt et nytt mini-handlingsrom for statlige vare- og tjenesteanskaffelser mellom 1,3 og 1,4 millioner. Tror du oss ikke? Les mer her.

NY oppdatering 24. mars: Etter en nærmere gjennomgang, ser det ut til at Departementet har glemt at den nasjonale terskelverdien for ikke-statlige har vært den samme som den statlige EØS-terskelen, altså 1.3 millioner. Siden Dept. ikke har oppdatert §5-1(2) i forskriften, er disse verdiene nå forskjellige. Det er neppe tilsiktet. Innkjøpskontoret har henvendt seg til Dept. for å få svar på dette og vil oppdatere saken.

OPPDATERING 24. mars: Det kan se ut som om Departementet har glemt ikke-statlige virksomheter når de hevet den nasjonale terskelverdien. Det betyr enten at Del II er radert bort for kommunene, eller at de må forholde seg til den gamle terskelen på 1.3 millioner. Begge forklaringer er merkelige. Vi oppdaterer saken når vi vet mer.

Terskelverdiene styrer hvilken del av regelverket du skal følge. Du må altså finne ut hva kontrakten kan være verdt for leverandøren som får den, og så sikte deg inn på riktig del av regelverket utfra dette.

Hvert annet år blir verdiene justert. Sist var i februar 2020. Også den gangen helt ut av det blå.

Så da var det nok en gang bare å gå i gang med å skrive om maler, justere påbegynte konkurransegrunnlag, endre prosedyrer og ellers irritere seg over at dette ikke kan skje til fastsatte tider slik at man kan planlegge litt bedre.

Hvorom allting er, her er de nye verdiene du nå må forholde deg til, fra og med «straks», ifølge «Forskrift om endringer i forskrift om offentlige anskaffelser»:

  • Del II: Terskelen endres fra 1.3 til 1.4 millioner for statlige virksomheter
  • Del III: Terskelen endres fra 2,05 til 2,2 millioner
  • Bygg og anleggsanskaffelser: Terskelen endres fra 51,5 til 56 millioner
  • Særlige tjenester og helse- og sosialtjenester endres fra 7,2 til 7,8 millioner

Det er flere mindre endringer også. De finner du foreløpig i «Forskrift om endring i forskrift», og etterhvert forhåpentligvis også i forskriften.

Så da var det bare å stille klokka til å ringe igjen om 2 år – sånn omtrent.