Nye terskelverdier

Ut av det blå velger nok en gang Departementet å endre terskelverdiene. Vi oppdaget endringen i dag, gjennom en endring i anskaffelsesforskriften. Endringen trer i kraft fra, eh… to dager siden.

Det er like sprøtt hver gang det skjer. Måten terskelverdiene endres på, er like obskur som den er plutselig. For to år siden skjedde det 6. april – også den gangen uten forvarsel.

Det er ingen nyhetsartikkel på Departementets hjemmesider om dette i skrivende stund. Siste oppdatering på siden om terskelverdier er fra 2018.

Men man skal jo ikke klage over noe man ikke får gjort noe med. Vi innkjøpere må bare akseptere at terskler er til for å endres – uten forvarsel.

Slik ser de nye tersklene ut:

  • Del I: uforandret på 1.3 millioner
  • Del II: fra 2 til 2,05 millioner
  • Del III: fra 51 til 51,5 millioner
  • Særlige tjenester: fra 6,95 til 7,2 millioner

Endringene er såpass bagatellmessige at man kan spørre seg hvorfor man gjør endringer i det hele tatt. Det som er mer utfordrende er at Departementet har gitt endringene tilbakevirkende kraft.

Tilbakevirkende? Ja, faktisk. De som abonnerer på lovdata har formodentlig fått det med seg i dag, men endringen skjedde i går, og i den nye forskriftsteksten står det at den trer i kraft fra i forigårs.

Så hvis du kunngjorde en konkurranse med 2, 51 eller 6,95 millioner som terskel i går – hvordan skulle du da fått med deg at forskriften allerede var endret?

Vil en regelryttersk advokat bruke det mot deg?

Den som anskaffer får se… Spesielt forutberegnelig er det ihvertfall ikke.