Spør, da vel!

Hvis du leverer varer eller tjenester har du sikkert lest mange offentlige anbud. Mange ganger har du sikkert også tenkt at dette anbudet var nesten perfekt for din bedrift.

Nesten perfekt.

Ett sted i anbudet står det forøvrig noe som gjør at anbudet ikke er så perfekt likevel. Kanskje er det et minimumskrav som gjør at din HQX1200-MK2 blir akkurat litt for liten, for tung eller for dyr. Kanskje er det et krav til prosess som du ikke kan oppfylle. Likevel tenker du: jeg kan jo dekke behovet som oppdragsgiveren har, men ikke akkurat slik som oppdragsgiver har spesifisert det.

Så lar du være å levere tilbud og går videre til neste sak.

Vårt råd i slike situasjoner er: spør oppdragsgiveren! Det kan godt hende at det du leverer kan brukes likevel. Forskriftens paragraf 8-2 sier at «Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta «rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige». Da blir det jo et spørsmål om hva som er vesentlig – kanskje kravene oppdragsgiver har stilt kan endres litt slik at du også kan levere tilbud? Hvem vet, kanskje ditt produkt egentlig viser seg å være mye bedre egnet?

Oppdragsgiver kan ikke vite alt. Derfor bør du si ifra om dine løsninger, og du bør gjøre det mens det ennå er mulig å gjøre noe med det – altså før tilbudsfristen går ut. Ja, selv om grunnen til at du ikke leverer tilbud er at du har for mange oppdrag akkurat nå, så er også det et viktig signal å sende.