Bevilger 11 millioner til noe som allerede finnes

I det nye statsbudsjettet får DIFI – direktoratet som forvalter Doffin – 11 millioner ekstra for å legge til rette for en elektronisk løsning for innlevering av anbud. Her er det som står om saken i statsbudsjettet for 2015:

Offentlige virksomheter og private leverandører
bruker store ressurser på å gjennomføre
anbudskonkurranser. En overgang til elektronisk
innlevering av bedriftenes tilbud vil spare
næringsliv og offentlige virksomheter for tid, bryderi
og kostnader. Regjeringen foreslår derfor en
bevilgning på 11 mill. kroner for å etablere en felles
løsning for elektronisk innlevering av tilbud.
Slik forberedes også innføring av nytt nasjonalt og
EU-basert innkjøpsregelverk fra 2016.

Vi lurer litt på hva dette innebærer, siden Norge allerede har flere gode løsninger for elektronisk anbudsinnlevering som brukes aktivt idag.

I sedvanlig stil ble bevilgningen lekket i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv, men også der uten at dagens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy ble nevnt med ett eneste ord.

Vi lurer litt på hvorfor skal man bevilge penger til noe som allerede finnes. I Norge idag finnes det et velfungerende marked for elektroniske verktøy som gjør at tilbud kan leveres elektronisk, og verktøyene tilbyr alt fra en enkel mulighet til opplasting av tilbud til mer omfattende og avanserte funksjoner. Ikke er det kostbart heller.

Men selv om mange verktøy har vært tilgjengelige i en årrekke, nøler offentlige oppdragsgivere med å ta de i bruk. De undersøkelsene vi kjenner til anslår at et sted mellom 10 og 25 prosent av alle anbud har elektronisk innlevering idag. For Innkjøpskontoret er dette tallet 100 prosent, og vi som jobber i Innkjøpskontoret har brukt elektroniske verktøy aktivt i mange år.

Med både enkle og rimelige grep kan norske oppdragsgivere anskaffe slike verktøy og øke denne andelen betydelig – lenge før statsbudsjettet for 2015 settes ut i livet.

Så: hva venter du på? Ta kontakt med Visma, Mercell, Amesto eller EU-Supply allerede idag, og forhør deg om muligheter og kostnader. Tro oss: leverandørene dine vil takke deg!

One thought on “Bevilger 11 millioner til noe som allerede finnes

Kommentarer er stengt.